LuatVietnam

blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 vẫn được ưu đãi thuế English attachment

Công văn số 15741/CTHN-TTHT ngày 30/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (8 trang)
Posted: 12/4/2023 7:46:01 AM | Latest updated: 26/4/2023 12:39:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5678 | Vietlaw: 608
LuatVietnam

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện trước ngày 1/1/2015, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật số 71/2014/QH13status2 và thu nhập của dự án đã hưởng hết ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi khác thì dự án được chuyển tiếp hưởng ưu đãi theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế có giấy xác nhận ưu đãi (Điều 1 Nghị định 57/2021/NĐ-CP ).

Cách xác định thời gian còn lại được chuyển tiếp hưởng ưu đãi theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hướng dẫn tại tiết g4 Điều 1 Nghị định 57/2021/NĐ-CP .

Các khoản thu nhập được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi được xác định theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , bao gồm: thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực ưu đãi, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5678

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV15741_30032023CTHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Về việc xác định thu nhập được ưu đãi thuế đối với dịch vụ vận tải
blue-check Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư có được miễn tính thuế đầu tư vốn? English attachment
blue-check Thu nhập từ đầu tư mở rộng có thể chọn hưởng ưu đãi riêng hoặc theo dự án ban đầu English attachment
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 vẫn được ưu đãi thuế English attachment
blue-check Chuyển đổi kỳ tính thuế trong năm 2021, xác định 30% thuế TNDN được giảm thế nào?
blue-check Dự án hưởng ưu đãi thuế phải đáp ứng thủ tục về đầu tư English attachment
blue-check Chuyển đổi doanh nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới English attachment
blue-check Chưa phải trích nộp thuế TNDN đối với khoản lãi dự thu
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thế nào?
blue-check Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm
blue-check Các khoản thu nhập được ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
blue-check Lãi ngân hàng chỉ phải nộp thuế TNDN khi thực tế đã thu
blue-check Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2021
blue-check Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN nhiều nhất năm 2021 English attachment
blue-check Cách xác định năm đầu tiên hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập