LuatVietnam

blue-check Dự kiến bỏ khai hải quan đối với hàng XNK tại chỗ English attachment

Công văn số 4146/TCHQ-GSQL ngày 8/8/2023 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ (2 trang)
Posted: 14/8/2023 8:11:38 AM | Latest updated: 18/8/2023 10:04:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5763 | Vietlaw: 625
LuatVietnam

Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan, đối với hoạt động XNK tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPstatus2 thì bản chất của giao dịch là hàng hóa chỉ được mua bán trong nội địa, không có sự dịch chuyển hàng hóa ra khỏi biên giới Việt Nam, vì vậy nên xem xét gỡ bỏ thủ tục khai hải quan đối với hoạt động này mà chuyển sang cho cơ quan thuế quản lý như các giao dịch mua bán nội địa khác. Khi gỡ bỏ thủ tục khai hải quan đối với hoạt động này, doanh nghiệp sẽ bớt được một thủ tục hành chính trong hoạt động mua bán, giao nhận hàng hóa và từ đó cũng sẽ góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Cũng cần lưu ý, hiện nay để khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPstatus2 thì thương nhân nước ngoài chỉ định giao nhận hàng phải đáp ứng điều kiện "Không có hiện diện tại Việt Nam". Trường hợp thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng đã có hiện diện tại Việt Nam (như có VPĐD, Chi nhánh, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thực hiện dự án đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ) thì không được khai loại hình XNK tại chỗ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5763

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

XNK tại chỗCập nhật đến: 26-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu