LuatVietnam

blue-check Dự kiến giảm thêm ít nhất 1,5% lãi suất cho vay trong năm 2023 English attachment

Công văn số 6385/NHNN-CSTT ngày 14/8/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất cho vay (1 trang)
Posted: 16/8/2023 7:28:09 AM | Latest updated: 18/8/2023 10:06:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764 | Vietlaw: 625
LuatVietnam

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng phải tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới (phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các ngân hàng phải lập Báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 (theo Biểu 1 đính kèm) gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 25/8/2023 và gửi Báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 (theo Biểu 2 đính kèm) trước ngày 8/1/2024.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu