LuatVietnam

blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về bảo hiểm xe máy

Công văn số 2/QLBH-PNT ngày 1/1/2023 của Bộ Tài chính về việc bỏ quy định bắt buộc Giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn dân sự của chủ xe mô tô, xe gắn máy (2 trang)
Posted: 9/1/2023 3:51:29 PM | Latest updated: 10/1/2023 9:12:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5619
LuatVietnam

Theo Bộ Tài chính, khi Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 đã xem xét và quyết định không bãi bỏ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe mô tô, xe gắn máy (bảo hiểm xe máy).

Hiện nay, hầu hết các nước đều quy định về bảo hiểm xe máy, thậm chí có thể phạt tù nếu tái phạm hoặc nhiều lần vi phạm không mang bảo hiểm xe khi tham gia giao thông. Ở Việt Nam, quy định về bảo hiểm xe máy đã áp dụng được hơn 30 năm.

Dự kiến Bộ Tài chính sẽ sửa đổi một số quy định về bảo hiểm xe khi ban hành Nghị định về bảo hiểm bắt buộc, như: bổ sung quy định về giảm phí bảo hiểm; thu hẹp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm;....

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5619

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bảo hiểm

blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về bảo hiểm xe máy
blue-check Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025 English attachment
blue-check Thay mới thủ tục thi cấp chứng chỉ về bảo hiểm
blue-check Quy chế quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp các loại chứng chỉ bảo hiểm và đại lý bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
blue-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Đại lý bảo hiểm tự hỗ trợ giá cho khách hàng sẽ không được hạch toán chi phí
blue-check Hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng là cá nhân được lập biên bản thay hóa đơn
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Khoản bồi thường bảo hiểm chỉ được hạch toán nếu phù hợp pháp luật chuyên ngành
blue-check Sửa đổi quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc English attachment
blue-check Bán bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%