LuatVietnam

blue-check Dự thảo sửa đổi lần 3 Luật sở hữu trí tuệ

Dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (54 trang)
Posted: 31/5/2022 8:36:06 AM | Latest updated: 6/6/2022 7:11:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466
LuatVietnam

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11status2 có hiệu lực từ 1/7/2006, đã có 2 lần sửa đổi tại Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 .

Lân sửa đổi này, dự kiến sẽ sử đổi các điều khoản sau:

1. Quy định về sao chép, tiền bản quyền và biện pháp công nghệ bảo vệ quyền;

2. Quy định về phát sóng, cách thức truyền đạt tới công chúng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình

3. Quy định về kiểu dáng công nghiệp;

4. Quy định về Nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ dẫn địa lý;

5. Các quy định về quyền tác giả, đồng tác giả, quyền nhân thân, quyền tài sản (đối với tác phẩm)

6. Quy định về quyền tác giả đối với phần mềm máy tính

7. Quy định về các trường hợp ngoại lệ được cho là không xâm phạm quyền tác giả

...

Luật dự kiến sẽ có hiệu lực vào 1/1/2023. Riêng quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ 14/1/2024

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Sở hữu trí tuệ