LuatVietnam

blue-check Được phép khai bổ sung thông tin Danh mục miễn thuế

Công văn số 63/TCHQ-TXNK ngày 5/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc theo dõi Danh mục miễn thuế điện tử (2 trang)
Posted: 10/1/2023 9:38:10 AM | Latest updated: 11/1/2023 11:05:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5625
LuatVietnam

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp xác định có sai sót khi khai báo các chỉ tiêu thông tin về Danh mục miễn thuế (như: số Danh mục, số thứ tự dòng hàng trên Danh mục, mã miễn thuế, số lượng hàng hóa) thì được phép khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Ngoài ra, trường hợp bên nước ngoài gửi thừa số lượng của các hàng hóa theo hợp đồng (không thay đổi số lượng mặt hàng) và doanh nghiệp chấp nhận số hàng gửi thừa thì khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5625

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan

blue-check Được phép khai bổ sung thông tin Danh mục miễn thuế
blue-check Về thủ tục xuất bán nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài
blue-check Tiêu hủy hàng tạm nhập phải khai báo theo mã loại hình A21
blue-check Bán hàng gia công xuất khẩu tại Việt Nam, khai hải quan thế nào?
blue-check Hàng xuất khẩu cho DNCX được khai "số phiếu xuất kho" thay "số hóa đơn"
blue-check Về việc đưa hàng qua khu vực giám sát English attachment
blue-check Về thủ tục khai hải quan đối với hàng gia công bán tại Việt Nam
blue-check Về việc nhập kết quả soi chiếu container trên Hệ thống V5
blue-check Cách khai điều kiện giao hàng DPU Incoterm 2020 trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Về thủ tục xử lý nguyên liệu, phế liệu của hợp đồng gia công
blue-check Về việc kiểm tra hộ hàng nhập khẩu cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai
blue-check Hướng dẫn thêm về khai báo hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu
blue-check Thay mới nhiều quy trình thủ tục hải quan kể từ 6/10/2022
blue-check Hàng tạm nhập nếu bị mất phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
blue-check Thay đổi cơ sở SXXK phải gửi thông báo cho cả Chi cục Hải quan mới và cũ
blue-check Dự thảo hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu gửi nhầm có liên quan đến giấy phép, kiểm tra chuyên ngành
blue-check Hàng gia công của doanh nghiệp FDI tại TP. HCM sẽ mở tờ khai tại Chi cục quản lý hàng đầu tư
blue-check Nhập khẩu phương tiện chứa hàng, khai mã loại hình thế nào?
blue-check Tờ khai hàng chuyển phát nhanh sẽ không được chấp nhận nếu thiếu thông tin hàng hóa
blue-check Khai hải quan theo loại hình gia công xuất khẩu bắt buộc phải có hợp đồng gia công