LuatVietnam

stop-check Được phép phát hành Hóa đơn điện tử nếu có phần mềm bán hàng English attachment

Thông tư số 32/2011/TT-BTCstatus1 ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (17 tr.)
Posted: 15/9/2011 10:37:00 AM | Latest updated: 10/12/2021 11:06:01 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 2705 | Vietlaw: 10
LuatVietnam

Hóa đơn điện tử là một tệp dữ liệu được tạo, in là lưu trữ trực tiếp trên máy tính, đồng thời có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này. Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử

Để được sử dụng và phát hành hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp phải có giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; có chữ ký điện tử; có phần mềm bán hàng...

Các doanh nghiệp công nghệ thông tin được phép cung cấp các giải pháp hóa đơn điện tử nếu có chương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận hóa đơn điện tử kèm theo một số điều kiện khác

Hóa đơn điện tử có giá trị như Hóa đơn giấy, đồng thời có thể chuyển đổi sang hóa đơn giấy nhằm lưu trữ chứng từ

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01.05.2011

Ghi chú về hiệu lực
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020, thay thế bằng Thông tư số 68/2019/TT-BTCstatus1 ngày 30/9/2019.
  • Được gia hạn hiệu lực đến ngày 30/6/2022, theo quy định tại Thông tư số 88/2020/TT-BTCstatus1 ngày 30/10/2020.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022, thay thế bằng Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-May-2011
Hết hiệu lực 1-Jul-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2705
Văn bản thay thế

follow 78/2021/TT-BTC - Hướng dẫn khởi tạo và sử dụng HĐĐT loại mới English attachment

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT32_14032011BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Hóa đơn

blue-check Về các trường hợp được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Điều chỉnh HĐĐT ghi sai số tiền không cần gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý III và quý IV năm 2022 tại TP. HCM
blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%
blue-check Phải lập HĐĐT thay thế khi cần điều chỉnh hóa đơn mẫu cũ
blue-check Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế
blue-check Điều kiện đăng ký và cách thức lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check 8 loại hình kinh doanh được khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn
blue-check Lộ trình và điều kiện lập HĐĐT từ máy tính tiền English attachment
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót
blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022