LuatVietnam

blue-check Được phép tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên máy tính English attachment

Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (5 tr.)
Posted: 9/3/2012 9:09:00 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 2462 | Vietlaw: 34
LuatVietnam

Theo đó, tổ chức chi trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có khấu trừ thuế TNCN được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế khi có yêu cầu nếu thỏa mãn 4 điều kiện gồm:

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; Đã đăng ký thuế và có mã số thuế; Có đầy đủ trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ;

- Trong thời gian 01 năm trở về trước không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 2 lần trở lên.

- Nội dung chứng từ khấu trừ phải có đủ 19 chỉ tiêu theo mẫu chứng từ khấu trừ chuẩn. Chứng từ khấu trừ phải có ký hiệu và ký hiệu được sử dụng 20 chữ cái tiếng Việt in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y), ký hiệu gồm 2 chữ cái và năm in. Ví dụ: AA, AB; AA/2010T; AA là ký hiệu; 2010 là năm phát hành chứng từ; T là chứng từ tự in.

Chứng từ khấu trừ được đánh số thứ tự liên tục theo dãy số tự nhiên, tối đa không quá 7 chữ số trong 1 ký hiệu. Mỗi số chứng từ khấu trừ gồm 2 liên: Liên 1 - Lưu tại tổ chức chi trả thu nhập; Liên 2 - Giao cho người bị khấu trừ tiền thuế.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký

Ghi chú
Xem thêm mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN ban hành theo Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ Tài chính.
Xem thêm phần đính chính Thông tư này theo Quyết định 814/QĐ-BTC ngày 15/4/2010 của Bộ Tài chính
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 2-May-2010
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2462

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT37_18032010BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng từ thanh toán

blue-check Điều kiện hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu thanh toán bù trừ English attachment
blue-check Việc thanh toán ủy quyền cho đại diện liên danh được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên
blue-check Về điều kiện hạch toán chi phí của chi nhánh ủy quyền cho công ty thanh toán
blue-check Các ngân hàng sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản của doanh nghiệp cho Tổng cục Thuế English attachment
blue-check TP. HCM sẽ đẩy mạnh thu thuế, phí, lệ phí, tiền phạt... bằng chuyển khoản
blue-check Có được dùng tài khoản chứng khoán để thanh toán tiền hàng và góp vốn?
blue-check Mobifone được triển khai kênh thanh toán Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check VNPT được thí điểm hình thức thanh toán bằng tài khoản Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check Trả tiền mặt cho hóa đơn phải thanh toán chuyển khoản sẽ bị xuất toán
blue-check Bù trừ tiền dịch vụ với lợi nhuận đầu tư vốn không được coi là thanh toán qua ngân hàng English attachment
blue-check Điều kiện chấp nhận chi phí thanh toán bằng thẻ ATM của người lao động
blue-check Hàng xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán mới được hoàn thuế
blue-check Nộp thuế tại các ngân hàng có ủy quyền thu thuế sẽ được thanh khoản nợ ngay trong ngày
blue-check Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng hình thức bù trừ công nợ qua bên thứ 3
blue-check Điều kiện hạch toán chi phí mua hàng bằng thẻ ATM cá nhân
blue-check Về việc sử dụng chứng từ khi điều chuyển hàng hóa cho Chi nhánh
blue-check Thanh toán bằng L/C được chấp nhận là thanh toán qua Ngân hàng English attachment
blue-check Cá nhân góp vốn và cho vay vẫn có thể sử dụng tiền mặt English attachment
blue-check Không thể lách chuyển khoản bằng cách xé lẻ hóa đơn giao hàng
blue-check Công ty mẹ thanh toán thay cho Chi nhánh phải được ủy quyền trong từng hợp đồng