LuatVietnam

blue-check Được phép xây căn hộ thương mại trên 20% diện tích dự án nhà ở xã hội

Công văn số 1531/BXD-QLN ngày 4/5/2022 của Bộ Xây dựng về nhà ở thương mại trong Dự án nhà ở xã hội (3 trang)
Posted: 12/5/2022 9:40:08 AM | Latest updated: 16/5/2022 9:35:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5451
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, dự án nhà ở xã hội được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở thương mại.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng, việc chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xây dựng 01 khối chung cư nhà ở thương mại là phù hợp quy định.

Tuy nhiên, cần lưu ý, "khối chung cư nhà ở thương mại" được xác định là hạng mục thuộc dự án nhà ở xã hội nên việc đầu tư xây dựng hạng mục này phải được xác định trong Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án (về quy mô số tầng cao, số căn hộ, dân số,...) và phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được duyệt.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng có thể hợp khối đơn nguyên nhà ở xã hội với đơn nguyên nhà ở thương mại, nối thông tầng hầm và sử dụng chung hệ thống cơ điện (cấp điện, cấp nước, thoát nước), tuy nhiên cần phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành tại QCVN 04:2021/BXD và các quy định khác có liên quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5451

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Các dự án thành phần thuộc dự án nhà ở thương mại có bắt buộc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Phí quản lý chung cư hiện chỉ bắt buộc đóng cho phần sở hữu chung
blue-check Dự án khu nhà ở xã hội chỉ được phép mở thầu chọn chủ đầu tư sau khi phê duyệt quy hoạch xây dựng
blue-check Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải có chức năng kinh doanh BĐS
blue-check Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải đính kèm danh mục phần sở hữu chung
blue-check Quỹ bảo trì chung cư được sử dụng cho những hạng mục nào?
blue-check Chủ đầu tư cần biết khi sử dụng tầng dịch vụ trong tòa nhà chung cư
blue-check Về quyền sử dụng nhà trẻ, bãi xe trong chung cư
blue-check Chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội qua từng giai đoạn
blue-check Căn hộ chung cư phải đảm bảo diện tích sàn thế nào?
blue-check Dự án nhà ở xã hội có được hỗ trợ lãi vay? English attachment
blue-check Yêu cầu khi tính toán diện tích sàn căn hộ chung cư
blue-check Từ 1/4/2021, đã bỏ cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
blue-check Có được tách/nhập Ban quản trị chung cư?
blue-check Việc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội chỉ áp dụng với dự án nhà ở thương mại thuộc đô thị loại 3 trở lên
blue-check Về căn cứ xác định vị trí và diện tích đất xây nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Trường hợp nào dự án nhà ở thương mại thực hiện trước 2014 phải bổ sung quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Về căn cứ xác định quỹ đất 20% để xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại
blue-check Dự án nhà ở cho công nhân được dành 20% diện tích để xây nhà ở thương mại English attachment
blue-check Được phép xây căn hộ thương mại trên 20% diện tích dự án nhà ở xã hội