LuatVietnam

blue-check Đường đô thị từ cấp III trở lên phải mời cơ quan chuyên môn nghiệm thu

Công văn số 1696/BXD-GĐ ngày 17/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu (1 trang)
Posted: 27/5/2022 8:37:14 AM | Latest updated: 27/5/2022 2:29:12 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo Phụ lục X Nghị định 15/2021/NĐ-CP, công trình đường trong đô thị từ cấp III trở lên phải được cơ quan thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu.

Theo Bộ Xây dựng, việc xác định công trình đường trong đô thị được căn cứ trên cơ sở công trình được thiết kế, thi công theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với đường đô thị và nằm trong phạm vi ranh giới đô thị hiện hữu hoặc thuộc khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch, được đầu tư xây dựng từng bước theo chương, kế hoạch phát triển đô thị.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng công trình