LuatVietnam

blue-check Gia hạn chứng chỉ xây dựng phải kê khai kinh nghiệm trong hồ sơ

Công văn số 344/HĐXD-CCRC ngày 30/3/2023 của Bộ Xây dựng về thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng (1 trang)
Posted: 31/3/2023 7:44:15 AM | Latest updated: 31/3/2023 12:21:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5669
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, để gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng, cá nhân phải hoàn thiện 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, trong đó phải có Đơn đề nghị cấp chứng chỉ xây dựng theo Mẫu số 01 ban hành tại Phụ lục IV.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng lưu ý, tuy tại phần ghi chú của Mẫu số 01 nêu trên có nêu không yêu cầu kê khai kinh nghiệm trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc nhưng công dân cần thiết phải kê khai kinh nghiệm, cung cấp các quyết định phân công nhiệm vụ tương ứng với bản kê khai kinh nghiệm và nộp về Bộ phận một cửa để được xem xét gia hạn chứng chỉ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5669

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hành nghề xây dựng

blue-check Sẽ rà soát xử lý việc sử dụng giấy tờ giả để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
blue-check Gia hạn chứng chỉ xây dựng phải kê khai kinh nghiệm trong hồ sơ