LuatVietnam

blue-check Giải đáp về điều kiện cơ cấu nợ ngân hàng

Công văn số 6248/NHNN-TD ngày 9/8/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-NHNN (13 trang)
Posted: 24/8/2023 12:59:58 PM | Latest updated: 25/8/2023 2:26:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5774
LuatVietnam

Văn bản giải đáp một số vướng mắc của ngân hàng về điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tiêu chí phân loại nợ, giữ nguyên nhóm nợ, tính lãi, trích lập dự phòng rủi ro, hỗ trợ lãi suất,... theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN dành cho các khách hàng gặp khó khăn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5774

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu