LuatVietnam

blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS

Công văn số 1401/BXD-TTr ngày 25/4/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chuyên môn xử lý vi phạm hành chính về xây dựng (4 trang)
Posted: 11/5/2022 7:41:39 AM | Latest updated: 12/5/2022 8:58:29 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5451
LuatVietnam

Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS theo quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP .

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh BĐS (nhà, đất, công trình,...) không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13status2 sẽ bị phạt theo điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP .

Nếu huy động vốn thực hiện dự án nhà ở không đúng quy định tại Điều 69 Luật Nhà ở 2014, khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CPstatus2 sẽ bị phạt theo điểm đ khoản 4 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP .

Nếu thực hiện cùng 01 vi phạm tại nhiều công trình, hạng mục công trình thuộc 01 dự án mà chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt thì bị coi là vi phạm nhiều lần và sẽ bị xử phạt về từng hành vi (khoản 2 Điều 3 Nghị định 16/2022/NĐ-CP) .

Hành vi "xây dựng không đúng quy hoạch" quy định tại khoản 9 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP được hiểu là không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Trường hợp tại thời điểm kiểm tra nếu công trình vi phạm nhiều loại quy hoạch xây dựng khác nhau thì sẽ căn cứ loại quy hoạch có thể xác định đúng và đầy đủ vi phạm để xử lý triệt để.

Đối với hành vi xây dựng công trình trên đất không đúng mục đích sử dụng đất, sẽ bị xử phạt theo quy định trong lĩnh vực đất đai (khoản 11 Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ).

Thời hạn xuất trình giấy phép xây dựng để miễn phá dỡ công trình vi phạm là 90 ngày đối với dự án đầu tư, 30 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, hiện nay không có quy định cho gia hạn thời gian xuất trình giấy phép trong trường hợp này (khoản 2 Điều 81 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5451

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính

blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS
blue-check Căn cứ xác định mức tiền phạt đối với vụ vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
blue-check Giới thiệu những quy định mới về tạm giữ tang vật vi phạm hành chính từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực thương mại, hóa chất, dầu khí English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin mạng sẽ bị phạt từ 27/1/2022
blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment
blue-check Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án English attachment
blue-check Tăng mức phạt về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai kể từ 6/1/2022 English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng English attachment
blue-check Quy định mới về việc nộp tiền bảo lãnh để khỏi bị giam xe English attachment
blue-check Mức xử phạt vi phạm về an ninh, trật tự kể từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Những điểm mới trong xử phạt hành chính kể từ 1/1/2022 English attachment