LuatVietnam

Giám định sức khỏe bao lâu mới được giải quyết chế độ hưu trí?

Cập nhật 19/6/2022 | Đăng tải: LVN.5478

hoi Nguyễn Văn Báu
Tôi sinh ngày 1.8.1966, mã số BHXH 8397002***, đã đóng BHXH bắt buộc được 31 năm 11 tháng. Ngày 18.11.2021, tôi đã đi giám định sức khỏe hưu trí, có kết quả giám định ngày 7.12.2021.
Đến nay, tôi vẫn chưa nhận được tiền lương hưu. Vậy đến khi nào mới nhận được chế độ?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 110 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về thời hạn giải quyết hưởng lương hưu như sau:

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin chính sách để bạn được rõ. Bạn liên hệ đến cơ quan BHXH nơi nộp hồ sơ hoặc gọi Tổng đài chăm sóc khách hàng Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 1900 9068 hoặc số 024 37899999 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ trực tiếp.

Xem thêm

Lao động - Việc làm