LuatVietnam

Giám đốc chi nhánh được ký thay hợp đồng theo ủy quyền của công ty

Cập nhật 23/5/2022 | Đăng tải: LVN.5457

hoi Nguyễn Thị Huyền (Hà Nội)
Chi nhánh có được tham gia ký kết hợp đồng khi chỉ có ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty cho giám đốc chi nhánh, mà không có ủy quyền của công ty cho chi nhánh?

luat Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội:

Khoản 1, Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 (tình trạng còn hiệu lực) quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Điều 84, Điều 85, Khoản 1, Điều 87 Bộ Luật dân sự 2015 (tình trạng còn hiệu lực) quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân.

Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân. Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh xác lập, thực hiện.

Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân.

Cụ thể vấn đề bà Nguyễn Thị Huyền hỏi, căn cứ các quy định viện dẫn nêu trên, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể lập văn bản ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh (là đơn vị phụ thuộc) làm đại diện theo ủy quyền của công ty; được nhân danh công ty trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền tham gia giao dịch, ký kết hợp đồng với đối tác kinh doanh thương mại.

Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh với tư cách là đại diện theo ủy quyền của công ty tham gia giao dịch, ký kết hợp đồng được đóng con dấu của công ty.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý doanh nghiệp

otvet Chủ doanh nghiệp có bị xử lý hình sự nếu còn nợ thuế sau khi phá sản?
otvet Thay đổi chủ công ty có ảnh hưởng đến các hợp đồng đang thực hiện?
otvet Giám đốc chi nhánh được ký thay hợp đồng theo ủy quyền của công ty
otvet Sếp công ty nhà nước có bị kỷ luật nếu sinh nhiều con?
otvet Một người chỉ được phép làm Giám đốc của một công ty chứng khoán
otvet Công ty mượn tiền của Giám đốc, có bị xem là giao dịch liên kết?
otvet Giám đốc có được thực hiện thay quyền hạn của Hội đồng quản trị?
otvet Phó Giám đốc có được kiêm chức Kế toán trưởng?
otvet Đổi tên công ty có bắt buộc đổi dấu?
otvet Hàng mua bán giữa các công ty liên kết có được tính bằng giá vốn?
otvet Chứng minh "doanh nghiệp sản xuất phần mềm" như thế nào?
otvet Thành viên công ty đứng ra bảo lãnh vay vốn có bị coi là có quan hệ liên kết?
otvet Công ty TNHH có được góp vốn vào công ty hợp danh?
otvet Luật Doanh nghiệp mới không bắt buộc phải đăng ký hay thông báo mẫu dấu
otvet Bán hàng cho công ty con đúng giá thị trường có được miễn tính là giao dịch liên kết?
otvet Từ 2021, cổ đông phải bảo mật thông tin doanh nghiệp
otvet Phạt đến 3 triệu nếu không khắc lại con dấu khi đổi tên công ty
otvet Người ĐDPL kiêm nhiệm thêm chức danh có cần điều chính Giấy chứng nhận ĐKDN?
otvet Doanh nghiệp có được đặt trụ sở tại chung cư?
otvet Hai Co6ngt y có phần vốn của cùng một cá nhân có bị khống chế chi phí lãi vay?