LuatVietnam

light-check Giảm lệ phí đăng kiểm xe kể từ 1/8/2022

Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTCstatus2 ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn (3 trang)
Posted: 21/6/2022 1:21:47 PM | Latest updated: 21/6/2022 3:03:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478
LuatVietnam

Thông tư điều chỉnh giảm mức thu từ 50.000 xuống còn 40.000 đồng/giấy đối với khoản lệ phí cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế và giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới.

Riêng lệ phí cấp giấy chứng nhận cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) được giảm từ 100.000 xuống còn 90.000 đồng/giấy.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy