LuatVietnam

blue-check Giáo trình khung đào tạo lái xe English attachment

Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (28 trang)
Posted: 27/4/2022 3:17:17 PM | Latest updated: 19/7/2022 2:10:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5444 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

Thông tư bổ sung các Phụ lục cho Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTstatus2 liên quan đến việc đào tạo cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, bao gồm:

- Phụ lục I. Chương trình tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên dạy thực hành lái xe

- Phụ lục II. Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

- Phụ lục III. Yêu cầu về truyền dữ liệu quản lý DAT (dữ liệu định danh người học và dữ liệu giám sát quá trình học thực hành lái xe trên đường)

- Phụ lục IV. Giáo trình khung đào tạo lái xe

- Phụ lục V. Mẫu báo cáo quá trình đào tạo thực hành lái xe trên đường

Ngoài ra, theo Thông tư này, các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe trước ngày 31/12/2022.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.

Bãi bỏ điểm b khoản 4, điểm b khoản 7 và khoản 9 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVTstatus2 ngày 08/10/2019; Khoản 1 và khoản 12 Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/01/2021.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT ngày 9/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5444

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT04-22042022BGTVT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy

blue-check Bộ Tài chính đề nghị lùi thời điểm bãi bỏ quy định về độ rời rạc của linh kiện ô tô
light-check Biểu phí kiểm định xe ô tô áp dụng từ 8/10/2022 English attachment
blue-check Thay mới thủ tục nhập khẩu và chuyển nhượng xe nhập phi mậu dịch
blue-check Linh kiện ô tô được hưởng thuế nhập khẩu 0% trong trường hợp nào? English attachment
light-check Bãi bỏ phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô English attachment
blue-check Xe ô tô chưa dán thẻ định danh đi vào làn ETC có thể bị phạt
blue-check Cục thuế sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp bán lại xe nhập phi mậu dịch nhưng trốn nộp thuế
blue-check Thủ tục đăng kiểm xe tại Hà Nội từ 1/8/2022
blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục nhập khẩu xe phi mậu dịch
blue-check Thủ tục đăng kiểm ô tô, xe máy kể từ 15/8/2022
blue-check Lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện English attachment
blue-check Mang ô tô, xe máy ra nước ngoài phải xuất trình bản chính giấy đăng ký xe
blue-check Từ 1/8/2022, tất cả xe ô tô phải dán thẻ định danh để nộp phí đường bộ tự động
blue-check Thay mới Danh mục các loại phương tiện giao thông phải chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Từ 15/8/2022, ô tô, xe máy sẽ được cấp giấy đăng kiểm điện tử English attachment
blue-check Hải quan sẽ chủ động cung cấp thông tin ô tô nhập khẩu phi mậu dịch cho cơ quan Thuế
blue-check Giảm lệ phí đăng kiểm xe kể từ 1/8/2022
blue-check Danh sách ô tô ngoại giao đã bán, cho tặng nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng
blue-check Có được nhập khẩu xe do chính hãng sản xuất đóng lại số khung?
blue-check Các trường hợp sẽ bị từ chối cấp giấy phép nhập khẩu ô tô biếu, tặng