LuatVietnam

Giấy chứng nhận CE không được xem là Chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Cập nhật 9/4/2021 | Đăng tải: LVN.5202

hoi Nguyễn Thu Hoa (TPHCM)
Điều 4 Thông tư số 14/2020/TT-BYT về đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có nội dung về Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS). Vậy hãng sản xuất thiết bị y tế chỉ có Giấy chứng nhận CE để xuất khẩu thì có được xem là Giấy chứng nhận lưu hành tự do không?

luat Bộ Y tế:

Theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý Ngoại thương, Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Do đó, Giấy chứng nhận CE không được xem là Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý chất lượng

otvet Tiếp tay quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng vẫn có thể bị phạt
otvet Nhập khẩu "muối biển" có phải đăng ký kiểm tra chất lượng?
otvet Giấy chứng nhận VietGAP sẽ bị thu hồi nếu giả mạo nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa
otvet Về hạn sử dụng của thực phẩm đóng gói sẵn
otvet Giấy chứng nhận CE không được xem là Chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
otvet Điều kiện mở công ty dịch vụ thử nghiệm chất lượng hàng hóa
otvet Chủ hàng có được phép chọn đơn vị giám định?
otvet Nhập khẩu đồ chơi trẻ em phải chứng nhận hợp quy
otvet Máy móc gia công chuyển tiêu thụ nội địa được miễn giám định chất lượng
otvet Nhập khẩu hệ thống nâng hạ container có cần giấy chứng nhận chất lượng của hãng sản xuất?
otvet Công ty giám định hàng hóa có cần đăng ký mẫu dấu với Hải quan?
otvet Nhập khẩu hàng mẫu có được miễn kiểm tra chất lượng?
otvet Hàng tạm nhập để triển lãm được miễn kiểm tra chất lượng
otvet Chủ đầu tư có được tự lập đề cương kiểm định công trình?
otvet DNCX có được miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 mua từ nội địa?
otvet Linh kiện nhập khẩu để gia công được miễn kiểm tra chất lượng
otvet Đồ chơi trẻ em có bắt buộc kiểm tra chất lượng?
otvet Hàng rủi ro thấp được tự đánh giá và công bố hợp quy
otvet Nhà sản xuất có được khiếu nại cơ quan quản lý chất lượng?
otvet Đồ chơi trẻ em phải công bố hợp quy