LuatVietnam

blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022

Công văn số 2194/TCT-KK ngày 23/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP (17 trang)
Posted: 28/6/2022 7:42:30 AM | Latest updated: 29/6/2022 11:56:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5482
LuatVietnam

Nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh chủ động phổ biến và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kịp thời hưởng các chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP .

Trong đó:

- Thuế GTGT, ân hạn nộp từ 4 - 6 tháng đối với số thuế phát sinh từ tháng 3 - tháng 8/2022 hoặc từ quý I - quý II/2022.

- Thuế TNDN, ân hạn nộp 3 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý I và quý II/2022.

- Tiền thuê đất, ân hạn nộp 6 tháng đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2022.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh được ân hạn nộp đến ngày 30/12/2022 đối với toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp năm 2022.

Để được ân hạn thuế, doanh nghiệp sẽ phải gửi giấy đề nghị ân hạn cho cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 30/9/2022. Nội dung Giấy đề nghị ân hạn thuế xem tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn này.

Giấy đề nghị ân hạn thuế có thể nộp trực tuyến thông qua các ứng dụng: ETax 2.2.2, iCaNhan 3.2.8, iTaxViewer 1.9.6, HTKK 4.8.5, TMS 5.48.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5482

Tệp đính kèm

Lược đồ

Ân hạn thuế 2022Cập nhật đến: 23-Jun-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT
blue-check Hàng hóa đã cung cấp trước nhưng sau 1/2/2022 mới lập hóa đơn thì không được giảm thuế GTGT
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ có bị tính tiền chậm nộp?
blue-check Sẽ xử nghiêm những trường hợp không giảm 2% thuế GTGT trên hóa đơn
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ chủ động phổ biến chính sách giảm thuế năm 2022 đến doanh nghiệp