LuatVietnam

blue-check Giấy phép lao động sẽ được cấp trực tuyến

Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 23/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CPstatus2 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (2 trang)
Posted: 24/8/2023 2:01:49 PM | Latest updated: 25/8/2023 2:25:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771
LuatVietnam

Nhằm tháo gỡ ngay những vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Lao động khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các Bộ liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CPstatus2 , trong đó, lưu ý rà soát bảo đảm đơn giản hóa trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đặc biệt, chú trọng cấp phép trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", đảm bảo thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, thuận lợi; tăng cường phân cấp, thể chế trách nhiệm, chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp pháp luật; thực hiện đúng chủ trương thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam; hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi trình Thủ tướng trước ngày 25/8/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Giấy phép lao độngCập nhật đến: 18-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu