LuatVietnam

blue-check Gỡ bỏ quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hàng loạt thủ tục hành chính English attachment

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (9 trang)
Posted: 23/12/2022 8:58:49 AM | Latest updated: 13/1/2023 8:54:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5608 | Vietlaw: 594
Căn cứ ban hành

red-check 131/2021/NĐ-CP - Quy định mới về công nhận liệt sĩ

red-check 81/2021/NĐ-CP - Mức thu học phí và chính sách miễn giảm từ niên khóa 2021-2022 English attachment

red-check 45/2021/NĐ-CP - Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ 15/5/2021 English attachment

red-check 20/2021/NĐ-CP - Tăng mức trợ cấp xã hội từ 1/7/2021 English attachment

red-check 11/2021/NĐ-CP - Quy định việc giao biển để khai thác tài nguyên biển English attachment

red-check 105/2020/NĐ-CP - Mở trường mầm non tại khu công nghiệp được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng English attachment

red-check 150/2018/NĐ-CP - Cắt giảm điều kiện kinh doanh cho lĩnh vực xuất bản và dịch vụ internet English attachment

red-check 146/2018/NĐ-CP - Quy định khung về chế độ BHYT từ 1/12/2018 English attachment

red-check 57/2017/NĐ-CP - Chính sách ưu tiên tuyển sinh dành cho HSSV dân tộc thiểu số

red-check 168/2016/NĐ-CP - Quy định về khoán rừng

red-check 134/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết Luật thuế XNK 2016 English attachment

stop-check 11/2016/NĐ-CP - Quy định về cấp giấy phép lao động English attachment

red-check 123/2015/NĐ-CP - Quy định về đăng ký hộ tịch từ 2016 English attachment

red-check 100/2015/NĐ-CP - Quy định về nhà ở xã hội English attachment

red-check 99/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết Luật Nhà ở 2015 English attachment

red-check 61/2015/NĐ-CP - Chính sách hỗ trợ vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

red-check 43/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết Luật Đất đai 2014 English attachment

red-check 137/2013/NĐ-CP - Quy định về mua bán điện English attachment

red-check 19/2011/NĐ-CP - Quy định về cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài English attachment

LuatVietnam

Nghị định này gỡ bỏ việc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính được quy định tại các Nghị định gồm:

1. Nghị định số 61/2015/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động

2. Nghị định số 146/2018/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ đăng ký mua BHYT hộ gia đình; hồ sơ thanh toán chế độ BHYT

3. Nghị định số 116/2016/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

4. Nghị định số 105/2020/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo có hoàn cảnh khó khăn

5. Nghị định số 81/2021/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí

6. Nghị định số 168/2016/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ nhận khoán rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

7. Nghị định số 100/2015/NĐ-CPstatus2 về giấy tờ xác định hộ gia đình, cá nhân được mua nhà ở xã hội

8. Nghị định số 137/2013/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ đăng ký mua điện sinh hoạt của hộ gia đình

9. Nghị định số 99/2015/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ thuê, mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

10. Nghị định số 134/2016/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ miễn thuế đối với tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài; hồ sơ miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

11. Nghị định số 43/2014/NĐ-CPstatus2 về giấy tờ xác nhận việc sử dụng đất ổn định của hộ gia đình, cá nhân

12. Nghị định số 19/2011/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi

13. Nghị định số 150/2018/NĐ-CPstatus2 về giấy tờ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài liên quan đến người đứng đầu văn phòng đại diện

14. Nghị định số 123/2015/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ đăng ký hộ tịch

15. Nghị định số 45/2021/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ đề nghị thành lập Quỹ hợp tác xã

16. Nghị định số 131/2021/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ công nhận liệt sĩ

17. Nghị định số 11/2021/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ giao khu vực biển cho hộ gia đình, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

18. Nghị định số 20/2021/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ chính sách trợ cấp xã hội

19. Nghị định số 57/2017/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Thay vì nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cá nhân có thể chứng minh nơi cư trú bằng một trong các giấy tờ sau: Thẻ CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BCT ngày 27/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 62/QĐ-BYTĐiều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT
blue-check 2511/QĐ-BTTTTSửa đổi thủ tục cấp phép thành lập VPĐD tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài
blue-check 18/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Quy định về mua bán điện

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5608

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND104_21122022CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check Danh mục TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Bộ Tài chính
blue-check Gỡ bỏ quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hàng loạt thủ tục hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội
blue-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết TTHC tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh và TTHC
blue-check Đề án xây dựng Mô hình mới về Bộ phận một cửa của TP. Hà Nội
blue-check Thay mới 22 thủ tục trong lĩnh vực thủy lợi, du lịch, công bố hợp quy tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp của Chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính đến 2025 English attachment
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường chất lượng dịch vụ công trực tuyến
blue-check Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của ngành Thuế
blue-check 31 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, vận tải đường thủy và hàng hải tại TP. HCM
blue-check Các chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục trực tuyến của ngành Thuế
blue-check Từ 1/8/2022, sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình cấp phép tổ chức lễ hội, kinh doanh du lịch, đăng ký quyền tác giả và phổ biến phim
blue-check Danh mục 43 thủ tục được nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng
blue-check Quy trình mới về tiếp nhận và xử lý kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính (tại TP. HCM)
blue-check Quy định mới về thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương English attachment
blue-check Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Bộ KH&ĐT