LuatVietnam

Gói thầu thi công công trình có được giảm 2% thuế GTGT?

Cập nhật 2/6/2022 | Đăng tải: LVN.5465

hoi Ngô Thanh Việt (Quảng Nam)
Ban quản lý dự án của tôi được giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình A. Công trình được phê duyệt với giá gói thầu thi công xây dựng là 1.944.825.000 đồng, mức thuế suất 10%. Ban quản lý dự án tổ chức đấu thầu qua mạng công trình nêu trên vào ngày 28/3/2022.
Khi mở thầu, có hai nhà thầu tham dự:
- Nhà thầu B tham dự với giá dự thầu là 1.817.235.000 đồng, mức thuế suất là 8%.
- Nhà thầu C tham dự với giá dự thầu là 1.831.036.000 đồng, mức thuế suất giá trị gia tăng (GTGT) là 10%.
Nếu tính lại giá dự thầu của nhà thầu C với mức thuế suất 8% (theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ) thì giá dự thầu của nhà thầu C sẽ thấp hơn nhà thầu B.
Trong trường hợp này có được xem nhà thầu C có giá dự thầu thấp hơn nhà thầu B không?
Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu C đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì có được chọn là đơn vị trúng thầu không?
Nếu giá dự thầu của nhà thầu C không được tính lại với thuế suất 8% thì trong trường hợp này làm sao để so sánh giá dự thầu của hai nhà thầu C và B?

luat Chi cục Thuế Khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam:

Tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội quy định:

"1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế GTGT.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và không được giảm thuế GTGT".

Tại cuối Phụ lục I "Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT" có quy định:

"Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT này là một phần của Phụ lục Danh mục và nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 1/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% nếu hàng hóa, dịch vụ đó nằm trong danh mục sản phẩm thuộc Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ như nêu trên thì hàng hóa dịch vụ đó không được giảm thuế suất, ngược lại nếu hàng hóa dịch vụ nằm ngoài danh mục của 3 (ba) phụ lục nêu trên thì được áp dụng thuế suất 8%.

Đề nghị ông căn cứ vào thực tế hàng hóa dịch vụ của đơn vị, đối chiếu với quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và các phụ lục kèm theo để xác định hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất thuế GTGT theo quy định.

Về tiêu chí xét hồ sơ dự thầu và giá dự thầu, tại Điều 18 Luật Quản lý thuế quy định nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế:

"… 2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng…".

Căn cứ quy định nêu trên, vấn đề ông Ngô Thanh Việt hỏi về tiêu chí xét hồ sơ dự thầu và so sánh giá dự thầu giữa các nhà thầu không thuộc phạm vi hướng dẫn Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên. Đề nghị ông liên hệ cơ quan chuyên môn để được giải đáp, trả lời.

Chi cục Thuế Khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên thông báo để ông Ngô Thanh Việt được biết thực hiện theo đúng quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng công trình

otvet Cách tính khấu hao vật liệu lắp dựng khung dàn công trình
otvet Tiêu chí phân loại công trình nhiều tầng có sàn
otvet Lắp thêm mái che cho căn hộ phải xin Sở Xây dựng thẩm định
otvet Xác định loại công trình cho hạng mục dự án như thế nào?
otvet Gói thầu thi công công trình có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Mỗi nhà thầu trong liên danh phải lập riêng nhật ký công trình
otvet Cách xác định cấp của công trình sửa chữa, cải tạo
otvet Xây nhà làm nứt tường hàng xóm, phạt đến 40 triệu
otvet Định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi áp dụng theo quy định nào?
otvet Có phải mua bổ sung bảo hiểm cho thời gian xây dựng kéo dài?
otvet Công trình có vốn hỗ trợ của tỉnh, cơ quan nào kiểm tra công tác nghiệm thu?
otvet Chủ đầu tư được phép điều chỉnh định mức xây dựng đối với công việc đặc thù
otvet Cơ quan nghiệm thu được quyền kiểm tra thực tế công trình nếu thấy cần thiết
otvet Loại công trình nào được phép thi công trong thời gian giãn cách xã hội?
otvet Phân cấp công trình sửa chữa, cải tạo như thế nào?
otvet Có được đàm phán lại mức phí bảo hiểm công trình sau khi trúng thầu?
otvet Xác định cấp công trình cho dự án vừa xây mới, vừa cải tạo như thế nào?
otvet "Nhà văn phòng" có thuộc công trình dân dụng?
otvet Các điều kiện bảo đảm an toàn khi thiết kế ban công chung cư
otvet Đang chờ cấp chứng chỉ xây dựng có được phép dự thầu?