LuatVietnam

blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment

Công văn số 32670/CTHN-TTHT ngày 11/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế liên quan đến việc góp vốn, nhận góp vốn (6 trang)
Posted: 14/7/2022 7:42:34 AM | Latest updated: 20/7/2022 11:25:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5495 | Vietlaw: 570
LuatVietnam

Trường hợp Công ty nhận góp vốn của cá nhân bằng giá trị quyền sở hữu nhãn hiệu và đã chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu sang Công ty thì khi chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu, cá nhân không phải khai nộp thuế GTGT (khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Tuy nhiên, khi cá nhân nhận được thu nhập từ phần vốn góp bằng quyền sở hữu nhãn hiệu nêu trên thì phải kê khai nộp thuế đầu tư vốn với thuế suất 5% (Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp Công ty tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới nếu tài sản sau góp vốn xác định là thuộc sở hữu của Công ty và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không phải khai nộp thuế TNDN (Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Việc định giá tài sản góp vốn được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Nếu tài sản góp vốn đáp ứng tiêu chuẩn là TSCĐ vô hình theo quy định tại Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 thì được trích khấu hao.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5495

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV32670-11072022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
blue-check Nhà cung cấp nước ngoài đã có thể đăng ký thuế online tại trang https://etaxvn.gdt.gov.vn English attachment
blue-check Từ 2022, nộp thay thuế TNCN của cá nhân kinh doanh phải có ủy quyền
blue-check Tổng hợp các Hỏi - Đáp thường gặp về thủ tục kê khai thuế theo quy định mới
blue-check Các doanh nghiệp tại TP. HCM bắt buộc phải khai, nộp thuế điện tử
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK vẫn bị tính tiền chậm nộp
blue-check Tổng hợp những điểm mới về thủ tục khai nộp thuế từ 2022
blue-check Có cần phân bổ thuế cho các địa phương mở cửa hàng kinh doanh?
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho địa phương có chi nhánh kinh doanh thương mại
blue-check Cách ghi chứng từ nộp thuế kể từ 1/1/2022