LuatVietnam

blue-check Hải quan sẽ chủ động cung cấp thông tin ô tô nhập khẩu phi mậu dịch cho cơ quan Thuế

Công văn số 2374/TCHQ-GSQL ngày 17/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế (1 trang)
Posted: 22/6/2022 8:17:20 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:27:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Nhằm tăng cường quản lý thuế đối với xe ô tô, xe máy nhập khẩu phi mậu dịch, cơ quan Hải quan sẽ chủ động cung cấp thông tin số tờ khai nhập khẩu, tạm nhập khẩu và thông tin người nhập khẩu cho cơ quan Thuế để kịp thời tính và thu thuế theo đúng quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy