LuatVietnam

blue-check Hải quan sẽ tăng cường kiểm soát xuất xứ của Sorbitol nhập khẩu English attachment

Công văn số 1362/TCHQ-GSQL ngày 20/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng sorbitol (2 trang)
Posted: 27/4/2022 9:29:57 AM | Latest updated: 8/5/2022 11:13:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5443 | Vietlaw: 563
LuatVietnam

Để chống gian lận xuất xứ và trốn thuế đối với mặt hàng Xirô Sorbitol nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan các tỉnh rà soát, kiểm tra các nội dung sau đây:

- Việc công bố hợp quy và kiểm tra an toàn thực phẩm theo Luật ATTP, Nghị định 15/2018/NĐ-CPstatus2 .

- Việc ghi nhãn phụ gia thực phẩm theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP ).

- Sorbitol nhập khẩu phải được khai báo rõ mục đích sử dụng, quy cách đóng gói, tính chất hàng hóa (lỏng, bột,...). Nếu doanh nghiệp khai báo theo các mục đích sử dụng khác (không làm phụ gia thực phẩm) thì phải chuyển luồng kiểm tra thực tế, lấy mẫu giám định mục đích sử dụng cụ thể để làm cơ sở áp dụng chính sách thuế.

- Kiểm tra, xác minh xuất xứ của hàng hóa nếu doanh nghiệp khai báo xuất xứ khác không phải Indonesia, Trung Quốc hay Ấn Độ (nhằm né thuế chống bán phá giá theo Quyết định số 2644/QĐ-BCT ngày 23/11/2021).

Trường hợp doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm, gian lận, trốn thuế hoặc lô hàng có nghi vấn về trị giá, nhãn hiệu, số lượng,... Hải quan sẽ đưa vào diện có rủi ro cao để áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp, đồng thời tiến hành kiểm tra sau thông quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5443

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1362-20042022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật
blue-check Cho phép công ty cảng nộp thông báo thay đổi cửa khẩu xuất cho chủ hàng
blue-check Kiến nghị sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã sản xuất được
blue-check Mua bán với DNCX phải mở tờ khai XNK tại chỗ
blue-check Kiến nghị làm rõ các sản phẩm muối phải nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam English attachment
blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK English attachment
blue-check Doanh nghiệp XNK chỉ có thể đóng MST khi được Hải quan xác nhận không nợ thuế
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng