LuatVietnam

blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment

Công văn số 996/TCHQ-GSQL ngày 24/3/2022 của Tổng cục Hải quan về hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với các hàng hóa áp dụng biện pháp chống bán phá giá (1 trang)
Posted: 28/3/2022 7:56:37 AM | Latest updated: 1/4/2022 6:42:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5420 | Vietlaw: 556
LuatVietnam

Căn cứ Công văn số 118/PVTM-P1 ngày 2/3/2022, Tổng cục Hải quan lưu ý, việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa bị đánh thuế chống bán phá giá sẽ được căn cứ theo Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá do Bộ Công thương ban hành.

Theo đó, trường hợp tại Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá có quy định việc nộp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phù hợp với các Hiệp định thương mại tự do thì cơ quan Hải quan sẽ chấp nhận chứng từ tự chứng nhận xuất xứ và giải quyết thông quan cho doanh nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5420

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV996-24032022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment
blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá