LuatVietnam

blue-check Hàng bị dừng thông quan để lấy mẫu phân tích không được mang về kho chờ kết quả

Công văn số 244/GSQL-GQ1 ngày 22/2/2023 của Tổng cục Hải quan về thủ tục giải phóng hàng sau khi dừng đưa hàng qua khu vực giám sát (1 trang)
Posted: 27/2/2023 11:22:26 AM | Latest updated: 28/2/2023 8:10:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5646
LuatVietnam

Hiện nay, việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 , Điều 52d Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ) và điểm b.3.2 khoản 2 Điều 14 Quy trình thủ tục hải quan ban hành kèm Quyết định số 1966/QĐ-TCHQstatus2 ngày 10/7/2015.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan lưu ý, các điều khoản nêu trên không có quy định, hướng dẫn trường hợp hàng hóa bị dừng đưa qua khu vực giám sát để kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và lấy mẫu đi phân tích, phân loại thì được giải phóng hàng chờ kết quả phân tích phân loại.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5646

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan

blue-check Từ 1/4/2023, doanh nghiệp tại TP. HCM phải đăng ký thông tin kho bãi trước khi đưa hàng về bảo quản
blue-check Kiểm tra sau hoàn thuế bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở của doanh nghiệp
blue-check Hàng tạm nhập/tạm xuất nếu có thay đổi mã HS phải mở tờ khai giấy khi tái xuất/tái nhập
blue-check Hàng bị dừng thông quan để lấy mẫu phân tích không được mang về kho chờ kết quả
blue-check Được phép khai bổ sung thông tin Danh mục miễn thuế
blue-check Về thủ tục xuất bán nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài
blue-check Tiêu hủy hàng tạm nhập phải khai báo theo mã loại hình A21
blue-check Bán hàng gia công xuất khẩu tại Việt Nam, khai hải quan thế nào?
blue-check Hàng xuất khẩu cho DNCX được khai "số phiếu xuất kho" thay "số hóa đơn"
blue-check Về việc đưa hàng qua khu vực giám sát English attachment
blue-check Về thủ tục khai hải quan đối với hàng gia công bán tại Việt Nam
blue-check Về việc nhập kết quả soi chiếu container trên Hệ thống V5
blue-check Cách khai điều kiện giao hàng DPU Incoterm 2020 trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Về thủ tục xử lý nguyên liệu, phế liệu của hợp đồng gia công
blue-check Về việc kiểm tra hộ hàng nhập khẩu cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai
blue-check Hướng dẫn thêm về khai báo hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu
blue-check Thay mới nhiều quy trình thủ tục hải quan kể từ 6/10/2022
blue-check Hàng tạm nhập nếu bị mất phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
blue-check Thay đổi cơ sở SXXK phải gửi thông báo cho cả Chi cục Hải quan mới và cũ
blue-check Dự thảo hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu gửi nhầm có liên quan đến giấy phép, kiểm tra chuyên ngành