LuatVietnam

Hàng biếu tặng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào với thuế đầu ra

Cập nhật 20/4/2022 | Đăng tải: LVN.5441

hoi Không nêu tên
Vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá mà ngân hàng mua về xuất tặng cho cán bộ nhân viên hoặc khách hàng trong các chương trình khuyến mãi không đăng ký Sở Công Thương (SCT) (xuất hoá đơn GTGT đầu ra chịu thuế như bán hàng hoá dịch vụ thông thường): thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ hay không?
Bên cạnh đó, chi phí thuế GTGT đầu ra khi tặng quà trong các chương trình nêu trên có được tính vào chi phí được trừ hay không?

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Trường hợp Ngân hàng thực hiện biếu, tặng hàng hóa cho cán bộ nhân viên hoặc khách hàng (hàng hóa mà Ngân hàng mua vào) thì Ngân hàng thực hiện xuất hoá đơn, tính thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào của hàng hóa đó được kê khai khấu trừ.

Khi Ngân hàng đã tính thuế GTGT đầu ra của hàng hóa biếu, tặng và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì số thuế GTGT đầu ra nêu trên không tính trừ vào chi phí khi xác định số thuế TNDN phải nộp.

Xem thêm

Khuyến mại, khuyến mãi

otvet Chiết khấu thương mại trả cho cá nhân được hiểu là đã trừ thuế
otvet Nhiều thương nhân kết hợp khuyến mại, xác định giá trị khuyến mại như thế nào?
otvet Một đơn hàng có được áp dụng đồng thời chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán?
otvet Tặng phí vận chuyển khi mua hàng có được xem là khuyến mại?
otvet Ghi hàng tặng khuyến mại trên hóa đơn điện tử như thế nào?
otvet Giá trị dịch vụ khuyến mại được xác định theo cơ sở nào?
otvet Chủ sàn thương mại điện tử có được tung khuyến mại?
otvet Dịch vụ thanh toán và sàn thương mại điện tử được phép tung khuyến mại
otvet Xuất hàng khuyến mại cho các hộ khoán có phải trích nộp thuế?
otvet Hàng biếu tặng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào với thuế đầu ra
otvet Các khoản chiết khấu, khuyến mại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Có được thuê đơn vị khác thực hiện thay thủ tục khuyến mại?
otvet Khoản chiết khấu bắt buộc ghi rõ trên hóa đơn
otvet Thận trọng khi dùng rượu bia làm quà khuyến mại
otvet Từ 1/8/2021, chiết khấu cho hộ khoán phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
otvet Tặng phiếu mua hàng online có phải đăng ký khuyến mại?
otvet Miễn đăng ký chương trình chiết khấu thương mại với Sở Công thương
otvet Xác định hạn mức khuyến mại của đại lý như thế nào?
otvet Đại lý có được quyền tự khuyến mại?
otvet Công ty hay nhà phân phối chịu trách nhiệm nộp thuế thay khi khuyến mại cho hộ kinh doanh?