LuatVietnam

blue-check Hàng chuyển tiêu thụ nội địa có bị áp thuế chống bán phá giá?

Công văn số 6852/TXNK-CST ngày 7/8/2023 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tại thời điểm tiêu thụ nội địa (3 trang)
Posted: 8/8/2023 7:48:21 AM | Latest updated: 8/8/2023 3:32:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5760
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 , đối với nguyên liệu nhập khẩu để SXXK nếu sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì doanh nghiệp phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế tương tự như hàng nhập khẩu thông thường, gồm cả thuế chống bán phá giá (với mặt hàng thuộc diện bị áp thuế chống bán phá giá).

Việc xác định thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi dài làm từ polyester được căn cứ theo Quyết định số 2302/QĐ-BCTstatus2 ngày 13/10/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5760

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu