LuatVietnam

blue-check Hàng hóa, dịch vụ nào được lập bảng kê đính kèm HĐĐT?

Công văn số 30384/CTHN-TTHT ngày 5/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn (2 trang)
Posted: 12/5/2023 7:39:29 AM | Latest updated: 15/5/2023 10:23:24 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5697
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , việc lập bảng kê đính kèm HĐĐT chỉ cho phép đối với một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù được bán theo kỳ nhất định như: điện, nước, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không được phép lập bảng kê đính kèm HĐĐT.

Ngoài ra, lưu ý, đối với các hàng hóa, dịch vụ đặc thù được bán theo kỳ nhất định được phép lập bảng kê đính kèm HĐĐT thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp phải lưu giữ bảng kê cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5697

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Cách điều chỉnh hóa đơn 8% trong năm 2022 có sai sót hoặc trả hàng
blue-check Quy trình đánh giá, phân loại mức độ rủi ro về hóa đơn
blue-check Hàng hóa, dịch vụ nào được lập bảng kê đính kèm HĐĐT?
blue-check Hàng tạm xuất được phép ghi ký hiệu KCT tại chỉ tiêu "thuế suất" trên hóa đơn
blue-check Hàng cho vay hay mượn cũng phải xuất hóa đơn
blue-check Bán voucher sử dụng dịch vụ, lập hóa đơn tại thời điểm nào?
blue-check Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi đến cơ quan thuế phải lập đúng theo mẫu 01/TH-HĐĐT
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường thanh tra, xử phạt việc mua bán và xuất khống HĐĐT English attachment
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán HĐĐT
blue-check Hàng XK tại chỗ phải ghi rõ bên nhận hàng và địa điểm nhận hàng trên hóa đơn
blue-check 18 giải đáp của Cục thuế TP. HCM về lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Các mẫu HĐĐT được phân biệt bằng hai ký tự cuối
blue-check Các mô hình kinh doanh được phép lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Xuất hàng bán lưu động được lập phiếu xuất kho thay hóa đơn
blue-check Các thông tin cần biết liên quan đến HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check Doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nếu cần điều chỉnh hóa đơn vẫn phải mua lẻ
blue-check Sau 2022, điều chỉnh sai sót cho các hóa đơn GTGT 8% như thế nào?
blue-check 100% siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM phải lập HĐĐT từ máy tính tiền trong năm 2023
blue-check Các công ty dịch vụ hóa đơn tại Hà Nội cần đăng ký nhu cầu triển khai HĐĐT từ máy tính tiền trước 15/2/2023
blue-check Các hướng dẫn và lợi ích khi sử dụng HĐĐT lập từ máy tính tiền