LuatVietnam

blue-check Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn bị kiểm tra trị giá hải quan

Công văn số 87/TCHQ-TXNK ngày 6/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra trị giá hải quan, cập nhật dữ liệu đối với tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ (2 trang)
Posted: 10/1/2023 9:39:19 AM | Latest updated: 11/1/2023 11:04:55 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5626
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tại chỗ cũng thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và phải chịu các hình thức kiểm tra hải quan như hàng hóa XNK thông thường.

Đồng thời, việc phân luồng kiểm tra hải quan cũng được dựa trên kết quả đánh giá tuân thủ, đánh giá rủi ro của cơ quan hải quan và áp dụng chung cho tất cả các loại hàng hóa XNK, không phân biệt giữa hàng hóa XNK tại chỗ và hàng hóa XNK thông thường.

Theo đó, trường hợp hàng hóa XNK tại chỗ bị hệ thống phân luồng kiểm tra hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa và có cảnh báo rủi ro về trị giá thì bắt buộc phải kiểm tra trị giá hải quan trong thông quan, pháp luật hiện hành không loại trừ kiểm tra trị giá đối với hàng hóa XNK tại chỗ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5626

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế phải thực hiện đến khi dự án chấm dứt hoạt động
blue-check Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn bị kiểm tra trị giá hải quan
blue-check Hải quan các tỉnh bị nhắc nhở vì kiểm tra thực tế hàng quá cảnh quá mức cần thiết
blue-check Chi cục Hải quan có quyền ra quyết định cưỡng chế làm thủ tục hải quan
blue-check Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment
blue-check Hàng nhập SXXK từ kho ngoại quan vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check 17 giải đáp của TCHQ về thuế và thủ tục hải quan
blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030
blue-check Vận đơn điện tử có giá trị khai hải quan tương tự bản giấy English attachment
blue-check Bảng tổng hợp các Hỏi - Đáp về chính sách và thủ tục hải quan
blue-check Quy định cần biết về khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan
blue-check Từ 15/8/2022, có thể gia hạn trực tuyến Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK English attachment
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt
blue-check Tổn thất hàng nhập khẩu do hỏa hoạn có thể được giảm thuế
blue-check Số thuế tạm nộp của nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ được hoàn lại sau khi xuất khẩu sản phẩm English attachment
blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment