LuatVietnam

Hàng nhập khẩu bị tịch thu không được hoàn trả thuế GTGT

Cập nhật 16/6/2022 | Đăng tải: LVN.5505

hoi Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Hà Anh
1. Công ty năm 2017 có làm thủ tục nhập khẩu 6 máy đào đã qua sử dụng, đã mở tờ khai và nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, sau khi mang hàng về bảo quản thì công ty phát hiện có 1 chiếc xe chất lượng không đảm bảo và đã làm thủ tục xuất trả lại người bán 1 chiếc đó, do đó tiền thuế GTGT theo TK nhập đã giảm xuống. Lúc đó công ty cũng xin hoàn lại tiền thuế thừa nhưng bên Hải quan nói là vì là thuế GTGT lên cứ khai vào khấu trừ, không được hoàn.
2. Năm 2018 công ty làm thủ tục nhập 1 máy đào đã qua sử dụng, đã mở tờ khai và nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, sau khi mang hàng về bảo quản và làm thủ tục đăng kiểm thì đăng kiểm chứng nhận xe bị đục lại số khung và cơ quan hải quan tiến hành tịch thu, tiền thuế đã nộp thì công ty kê khai khấu trừ .
Hiện tại bên thuế không đồng ý khoản thuế đó được kê khai khấu trừ mà phải ra hải quan hoàn lại. Công ty xin nhờ ban tư vấn giúp.

luat Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu:

1. Ngày 14/3/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1453/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế GTGT. Do vậy, đề nghị Quý công ty nghiên cứu để thực hiện.

2. Căn cứ vào Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT;  Thông tư số 219/2013/TT -BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, thì:

Pháp luật về thuế không quy định về hoàn thuế GTGT đối với lô hàng nhập khẩu bị tịch thu. Do đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa nhưng bị lập biên bản vi phạm, bị tịch thu hàng hóa, doanh nghiệp đã nộp thuế CTCT cho lô hàng bị tịch thu không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên, đối chiếu với hàng hóa thực tế để thực hiện theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Hoàn thuế

otvet Có thể nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN sau thời hạn quyết toán
otvet Hàng nhập khẩu bị tịch thu không được hoàn trả thuế GTGT
otvet Thuế GTGT đầu vào cao hơn thuế đầu ra có được hoàn phần chênh lệch?
otvet Được hoàn lại thuế nếu không có hàng thực nhập sau 15 ngày mở tờ khai
otvet Hồ sơ đề nghị bù trừ thuế cần nộp những gì?
otvet Nợ thuế sẽ được bù trừ tự động khi xét hoàn thuế
otvet Quy trình cơ quan thuế tiếp nhận và phản hồi hồ sơ hoàn thuế
otvet Có thể bù trừ tiền hoàn thuế với tiền thuế bị truy thu
otvet Thủ tục hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi doanh nghiệp
otvet Hồ sơ hoàn thuế điện tử được phản hồi kết quả giải quyết trong vòng 3 ngày
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế gồm những gì?
otvet Lưu ý về hồ sơ hoàn thuế GTGT từ 1/1/2022
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định phải nộp tại cấp Cục thuế
otvet Cục thuế hay Chi cục thuế giữ thẩm quyền giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT?
otvet Phải trả tiền chậm nộp cho số thuế hoàn thừa
otvet Từ 1/1/2022, đề nghị hoàn thuế theo kết luận thanh tra được miễn nộp hồ sơ
otvet Điều kiện khai bổ sung thuế GTGT được hoàn của dự án đầu tư
otvet Hồ sơ hoàn thuế lần đầu theo Hiệp định thuộc diện kiểm trước - hoàn sau
otvet Các tài liệu cần thiết khi đề nghị hoàn thuế theo điều ước
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định cần nộp những gì?