LuatVietnam

blue-check Hàng nhập khẩu từ 20/4/2023 phải nộp Bảng kê điện tử

Công văn số 1790/TCHQ-GSQL ngày 17/4/2023 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử (7 trang)
Posted: 18/4/2023 2:00:58 PM | Latest updated: 19/4/2023 2:43:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5682
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, kể từ ngày 20/4/2023, phương tiện vận tải và hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa sẽ phải kê khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử trên Hệ thống https://banke.customs.gov.vn/ktdb .

Doanh nghiệp được sử dụng tên và mật khẩu (tài khoản) đăng nhập Hệ thống VNACCS để đăng nhập vào Hệ thống khai báo Bản kê nêu trên.

Cách kê khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên Hệ thống được hướng dẫn chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Trường hợp thông tin khai báo và file đính kèm đầy đủ, hợp lệ, Hệ thống sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp bao gồm mã số nghiệp vụ khai báo, số tiếp nhận Bản kê và toàn bộ các thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu, người khai báo. Doanh nghiệp sẽ cung cấp mã số nghiệp vụ khai báo và số tiếp nhận Bản kê cho công chức hải quan tại cửa khẩu để được xác nhận hàng vào khu vực giám sát hải quan.

Trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố, hoặc phát sinh trường hợp khác nằm ngoài các trường hợp hướng dẫn kê khai trên Hệ thống, doanh nghiệp thực hiện khai và nộp Bản kê giấy theo mẫu BKTTHH/2021/NK ban hành kèm Công văn số 1503/TCHQ-GSQL ngày 2/4/2021.

Cần lưu ý, cơ quan hải quan sẽ không giải quyết cho phương tiện vận tải, hàng hóa đưa vào khu vực cửa khẩu nếu phương tiện, hàng hóa đó chưa thực hiện khai báo Bản kê trên Hệ thống hoặc Bản kê giấy.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5682

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hải quan điện tử - VNACCS

blue-check Về việc cung cấp hồ sơ kho bãi khi mang hàng về bảo quản
blue-check Hàng nhập khẩu từ 20/4/2023 phải nộp Bảng kê điện tử
blue-check Những lưu ý khi kê khai trực tuyến hồ sơ đề nghị không thu thuế XNK
blue-check Ngân hàng KEB HANA nhận thu thuế điện tử cho hàng XNK từ 9/12/2022
blue-check Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP. HCM sẽ phối hợp thu thuế kể từ 18/11/2022
blue-check Ngân hàng BOC HCM sẽ thu thuế điện tử cho Hải quan kể từ 2/11/2022
blue-check Từ 7/11/2022, thủ tục dừng cưỡng chế hải quan được giải quyết trên Cổng dịch vụ công
blue-check Hải quan sẽ mở rộng thu thuế điện tử qua tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán
blue-check Về cách khai chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng SXXK có nguồn gốc tạm nhập English attachment
blue-check Mặt hàng có nhiều mã HS không thể trừ lùi giấy phép tự động trên Hệ thống V5
blue-check Từ 26/7/2022, bắt buộc niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử
blue-check Về việc khai "Số quản lý nội bộ" trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ
blue-check Các yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025
blue-check Các trường hợp hàng hóa XNK bị niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử English attachment
blue-check Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai hải quan miễn phí của TCHQ
blue-check Từ 1/4/2022, các doanh nghiệp sẽ được tải miễn phí phần mềm khai hải quan điện tử
blue-check Những giải pháp đẩy mạnh hải quan điện tử năm 2022
blue-check Nhập khẩu lô hàng trên 50 dòng phải mở thêm tờ khai nhánh
blue-check Chưa thể mở tờ khai điện tử một lần để nhập khẩu nhiều lần