LuatVietnam

blue-check Hàng nhập khẩu từ Chile chỉ sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, không cấp C/O English attachment

Công văn số 897/TCHQ-GSQL ngày 2/3/2023 của Tổng cục Hải quan về cơ chế chứng nhận xuất xứ của Chi-lê (1 trang)
Posted: 6/3/2023 8:59:26 AM | Latest updated: 7/3/2023 3:51:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5650 | Vietlaw: 601
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với Chile vào ngày 21/2/2023; tuy nhiên do Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP đối với hàng hóa nhập khẩu từ Chile chưa được ban hành nên tạm thời việc kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Chile thực hiện theo quy định tại Thông tư 62/2019/TT-BTC và Thông tư 03/2019/TT-BCTstatus2 .

Về hình thức của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Chile đã có thông báo không áp dụng hình thức cấp C/O theo quy định tại khoản 5 Phụ lục 3A Hiệp định CTPPP, thay vào đó Chile áp dụng hình thức chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi người xuất khẩu theo quy định tại Chương 3 của Hiệp định, nội luật hóa tại Thông tư 03/2019/TT-BCTstatus2 và Thông tư 62/2019/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5650

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV897_02032023TCHQ[VLO].docx

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn hiệu lực English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu từ Chile chỉ sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, không cấp C/O English attachment
light-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng cho C/O Form D
blue-check C/O mẫu B vẫn đang được cấp theo mã HS Phiên bản 2017 English attachment
blue-check Thông báo các mẫu chữ ký, con dấu mới của cơ quan cấp C/O mẫu AK, KV English attachment
blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
blue-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
blue-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment
blue-check Từ 15/10/2022, doanh nghiệp có thể tự in C/O để sử dụng English attachment
blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment
blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment