LuatVietnam

blue-check Hàng tài trợ chống dịch được ưu đãi thuế như thế nào?

Công văn số 1585/TCT-CS ngày 16/5/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 17/6/2022 8:30:48 AM | Latest updated: 17/6/2022 1:05:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5475
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp tài trợ hiện vật cho hoạt động phòng chống Covid-19, nếu là hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước thì chính sách thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4120/TCT-CS ngày 27/10/2021.

Trường hợp tài trợ bằng hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thì được miễn đồng thời thuế nhập khẩu và thuế GTGT (Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hạch toán vào chi phí hợp lý (khi tính thuế TNDN) đối với giá trị hiện vật tài trợ cho phòng chống dịch theo quy định tại Nghị định 44/2021/NĐ-CP .

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế lưu ý, pháp luật thuế TNDN hiện hành không có quy định cho hạch toán đối với khoản thuế GTGT không thu được tiền trên hóa đơn tài trợ hiện vật.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5475
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Covid-19