LuatVietnam

blue-check Hàng tạm xuất được phép ghi ký hiệu KCT tại chỉ tiêu "thuế suất" trên hóa đơn

Công văn số 27085/CTHN-TTHT ngày 25/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn GTGT đối với hàng tạm nhập, tái xuất (3 trang)
Posted: 26/4/2023 11:12:09 AM | Latest updated: 26/4/2023 4:16:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5690
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , hàng hóa tạm xuất, tái nhập thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khi lập HĐĐT, tại chỉ tiêu "thuế suất", Công ty thể hiện là KCT (Không chịu thuế GTGT) theo hướng dẫn tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5690

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu