LuatVietnam

Hàng xuất khẩu có bắt buộc phát hành hóa đơn điện tử?

Cập nhật 12/7/2022 | Đăng tải: LVN.5492

hoi Nguyễn Bình Hòa
Đề nghị cơ quan chức năng xem xét quy định không phải lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu mà thực hiện theo quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
Đối với trường hợp vẫn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu mà phát hiện hóa đơn GTGT có sai sót phải điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn cũ thì đề nghị không cần có văn bản thỏa thuận giữa hai bên (quy định tại Điểm b1, b2, Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP), do đơn vị nhập khẩu không nhận hóa đơn GTGT trong bộ chứng từ xuất khẩu.

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Tại Khoản 4, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC) quy định:

"Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại Khoản 2, Điều 9 và Khoản 1, Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài…

2. Tờ khai hải quan…

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng…

4. Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan".

Căn cứ quy định trên thì hàng hóa xuất khẩu sử dụng hóa đơn thương mại, không sử dụng hóa đơn GTGT.

Hóa đơn điện tử hiện nay do các doanh nghiệp đang áp dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2020/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 32/2011/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính bao gồm hóa đơn GTGT điện tử, hóa đơn bán hàng điện tử.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót thì doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp từ ngày ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đến ngày 30/6/2022 mà cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế, khi đó đối với hàng hóa xuất khẩu doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT điện tử để chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế theo quy định; trường hợp hóa đơn GTGT điện tử đã lập cho hàng xuất khẩu có sai sót phải điều chỉnh thì việc điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Kế toán

otvet Không bắt buộc bổ nhiệm kế toán trưởng đối với chi nhánh phụ thuộc
otvet Hóa đơn xuất khẩu lập sau ngày thông quan có bị phạt?
otvet Tốt nghiệp chuyên ngành nào được thi chứng chỉ kế toán viên?
otvet Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng HĐĐT nếu nộp thuế theo kê khai
otvet Hóa đơn ăn uống có được xuất kèm bảng kê?
otvet Ngày ký số trên HĐĐT có thể khác ngày lập
otvet Mua hàng có chiết khấu, khi trả lại hàng phải xuất hóa đơn như thế nào?
otvet Hàng xuất khẩu có bắt buộc phát hành hóa đơn điện tử?
otvet Hóa đơn taxi được lập vào thời điểm nào?
otvet Có thể lập hóa đơn tổng vào cuối ngày hoặc cuối tháng cho những khách không lấy hóa đơn
otvet Bàn giao từng phần công trình vẫn phải phát hành hóa đơn
otvet Xuất gộp hóa đơn điều chỉnh, có bắt buộc thanh toán lại qua ngân hàng nếu tổng trị giá trên 20 triệu?
otvet Hàng xuất khẩu vẫn đang áp dụng hóa đơn thương mại
otvet Ghi "KCT" tại cột thuế suất trên hóa đơn nếu hàng hóa không chịu thuế GTGT
otvet Hóa đơn dịch vụ ngân hàng được xuất gộp trong trường hợp nào?
otvet Mua bán giấy tờ có giá, xuất hóa đơn thế nào?
otvet Cách ghi "đơn giá" khi xuất hóa đơn cho hàng tiêu dùng nội bộ
otvet Cách ghi tên, số lượng và đơn giá trên hóa đơn điện tử
otvet Cách ghi thuế GTGT và số tiền thanh toán trên hóa đơn
otvet Hóa đơn taxi phải xuất vào thời điểm nào?