LuatVietnam

blue-check Hàng xuất khẩu được lập hóa đơn sau khi hoàn thành thủ tục hải quan

Công văn số 3245/TCT-CS ngày 31/7/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)
Posted: 18/8/2023 11:07:14 AM | Latest updated: 22/8/2023 10:35:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5769
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , đối với hàng hóa xuất khẩu, hóa đơn được lập sau khi làm xong thủ tục hải quan.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn cho hàng xuất khẩu căn cứ theo thời điểm làm xong thủ tục hải quan (không căn cứ theo thời điểm chuyển giao hàng) thì được coi là lập hóa đơn đúng thời điểm, không bị xử phạt.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5769

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Thời điểm lập hóa đơnCập nhật đến: 8-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu