LuatVietnam

blue-check Hàng xuất khẩu phải lập hóa đơn khi làm xong thủ tục hải quan

Công văn số 19294/CTHN-TTHT ngày 6/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu (3 trang)
Posted: 13/4/2023 7:36:24 AM | Latest updated: 13/4/2023 8:24:54 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5682
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì khi xuất khẩu hàng hóa (kể cả gia công xuất khẩu) phải lập hóa đơn GTGT điện tử theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Thời điểm lập hóa đơn là sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, tại thời điểm xuất hàng để vận chuyển đến cửa khẩu được lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để làm chứng từ lưu thông hàng hóa.

Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt theo mức phạt quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 và bị xử phạt về từng hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5682

Tệp đính kèm

Lược đồ

Thời điểm lập hóa đơnCập nhật đến: 6-Apr-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Bổ sung một số tài khoản thu thuế của Kho bạc Nhà nước
blue-check Hàng xuất khẩu phải lập hóa đơn khi làm xong thủ tục hải quan
blue-check Nhận tài trợ kèm điều kiện phải lập hóa đơn và nộp thuế
blue-check Hàng xuất khẩu được lập hóa đơn sau khi hoàn thành thủ tục hải quan
blue-check Hóa đơn dịch vụ phải lập tại thời điểm hoàn thành hoặc khi thu tiền trước
blue-check Dịch vụ ngân hàng lập hóa đơn vào thời điểm nào?
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng English attachment
blue-check Bỏ quy định trích lập Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại về môi trường
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp chưa nên áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) English attachment
blue-check Chưa lập hóa đơn cho công trình đã bàn giao sẽ bị xử phạt
blue-check Những điều cần lưu ý khi chi nhánh bán hàng nhận điều chuyển từ công ty
blue-check Miễn xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT khi nhận tiền bồi thường hợp đồng
blue-check Cần biết về xuất hóa đơn bán hàng miễn thuế
blue-check Phải điều chỉnh hóa đơn GTGT theo thuế suất được giảm
blue-check Cá nhân cho thuê tài sản được cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh
blue-check Công đoàn cấp trên tại TP. HCM phải bố trí kế toán trưởng nếu quản lý ít nhất 300 công đoàn cơ sở
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?