LuatVietnam

Lược đồ | Hành nghề đấu thầu

Tổng số 11 bản ghi | Cập nhật đến: 30-Aug-2022

HƯỚNG DẪN
blue-check 3/12/2019 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
(Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 2 thủ tục gồm: Xem thêm

1. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

2. Thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Theo đó, chứng chỉ hành nghề đấu thầu sẽ được cấp lại trong các trường hợp sau:

- Chứng chỉ bị rách nát, hư hại, bị mất hoặc ghi sai thông tin;

- Chứng chỉ hết hạn sử dụng và cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đáp ứng điều kiện được cấp lại;

- Chứng chỉ hết thời hạn thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu chỉ cần có đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 3 Phụ lục 2 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐTstatus2 , có thể nộp trực tiếp tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư hoặc qua bưu điện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

red-check 30/1/2019 Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu English attachment
(Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐTstatus2 )

So với quy định cũ tại Điều 12 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐTstatus1 , Thông tư này đã bỏ yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu đối với cá nhân tham gia vào các công việc: thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu (khoản 2 Điều 11). Xem thêm

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung quy định miễn chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân sau (khoản 6 Điều 11):

+ Cá nhân thuộc ban QLDA được thành lập để thực hiện từng dự án cụ thể và ban QLDA này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án;

+ Cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia hoạt động đấu thầu theo nhiệm vụ được giao;

+ Cá nhân tham gia vào các công việc đấu thầu trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục.

Tuy nhiên, những cá nhân này khi tham gia vào hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản.

Thủ tục đăng ký thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Điều 13).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2019 và thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐTstatus1 ngày 05/5/2016.

blue-check 26/4/2018 Hướng dẫn đối tượng được miễn hoặc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu từ 2018 English attachment
(Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT)

Văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng được miễn và bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu kể từ ngày 1/1/2018 theo quy định tại Luật đấu thầu và Thông tư 03/2016/TT-BKHĐTstatus1 . Xem thêm

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu khi:

+ Tham gia trực tiếp vào các công việc: lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; và

+ Thuộc các đơn vị sau: Ban quản lý dự án chuyên nghiệp (là các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc Ban quản lý được thành lập để quản lý dự án chuyên nghiệp); Doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu; đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách.

Ngược lại, sẽ được miễn chứng chỉ hành nghề đấu thầu (chỉ cần chứng chỉ đào tạo về đấu thầu) khi thuộc các trường hợp sau:

+ Thuộc Ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện một dự án cụ thể và Ban quản lý này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án;

+ Tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 nhưng không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu;

+ Tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không hoạt động chuyên nghiệp, chuyên trách trong lĩnh vực đấu thầu.

Đối với các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trước 1/1/2018 nhưng đến sau 1/1/2018 chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành, không bắt buộc phải bổ sung chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

THAM KHẢO
blue-check 30/8/2022 Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu
(Quyết định số 1481/QĐ-BKHĐT)

Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu và thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Xem thêm

Đáng chú ý, quy định phải có chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, tư vấn đấu thầu sẽ được gỡ bỏ.

Ngoài ra, thủ tục đề xuất danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) cũng sẽ được quy định rõ ràng để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện.

Các nội dung này dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 19/7/2022 Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
(Thông báo số 45/TB-BKHĐT)

Nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân có chứng chỉ hành nghề đấu thầu sắp hết hạn, Bộ KH&ĐT thông báo hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu được nộp trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu thuộc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ: http://cchn.mpi.gov.vn ). Xem thêm

Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu phải được nộp thành công trên Hệ thống trước thời điểm chứng chỉ hết hạn (chứng chỉ này có thời hạn là 5 năm, khoản 3 Điều 111 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ).

Cá nhân có thể chỉnh sửa và nộp lại hồ sơ trên Hệ thống nhưng chỉ được phép chỉnh sửa 01 lần duy nhất.

Trường hợp cá nhân không nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu trong thời hạn quy định thì phải đăng ký thi lại.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu do rách nát, hư hỏng, bị mất hoặc ghi sai thông tin, hồ sơ đề nghị cấp lại được lập theo quy định tại Mẫu số 3 Phụ lục 2 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐTstatus2 .

blue-check 19/4/2019 Kiêm nhiệm nghề đấu thầu có cần chứng chỉ?
(Công văn số 2526/BKHĐT-QLĐT)

Đối với cá nhân hành nghề đấu thầu, cần căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 11 Thông tư 04/2019/TT-BKHĐTstatus2 để xác định thuộc diện được miễn hay bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Xem thêm

Theo đó, trường hợp cá nhân hành nghề đấu thầu nhưng chỉ làm kiêm nhiệm, không thường xuyên, không liên tục thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề.

blue-check 29/1/2019 Kết quả thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu có thể tra cứu qua mạng
(Công văn số 722/BKHĐT-QLĐT)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, các thông tin về kỳ thi, kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu đều được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/). Read more

Tính đến hiện tại, đã có 18 kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu được tổ chức và kết quả của tất cả các kỳ thi này đều đã được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia.

Cá nhân, tổ chức có thể tự truy cập vào Hệ thống đấu thầu quốc gia để tra cứu thông tin về kết quả sát hạch hoặc liên hệ tới số điện thoại 0243.7957304, 0243.7957305 để được hướng dẫn cụ thể.

blue-check 10/1/2019 Hành nghề đấu thầu tại Ban QLDA chuyên ngành phải có chứng chỉ
(Công văn số 253/BKHĐT-QLĐT)

Theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐTstatus1 , kể từ 1/1/2018, các cá nhân hành nghề đấu thầu thuộc Ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề. Read more

Theo đó, đối với những người tham gia tổ chức đấu thầu tại Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thì bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề.

blue-check 20/12/2018 Cá nhân hành nghề đấu thầu không thường xuyên có cần chứng chỉ?
(Công văn số 9056/BKHĐT-QLĐT)

Theo hướng dẫn tại Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu sẽ được miễn chứng chỉ hành nghề nếu thuộc các trường hợp sau: Read more

- Thuộc Ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện một dự án cụ thể và Ban quản lý này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án;

- Tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại khoản 7 Điều 35 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐTstatus1 theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không hoạt động chuyên nghiệp, chuyên trách trong lĩnh vực đấu thầu.

blue-check 10/12/2018 Hồ sơ mời thầu có được đặt thêm điều kiện về chứng chỉ hành nghề?
(Công văn số 8770/BKHĐT-QLĐT)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Read more

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định vị trí nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu phải có chứng nhận an toàn, chứng chỉ hành nghề... thì việc hồ sơ mời thầu đưa ra thêm yêu cầu về chứng chỉ, chứng nhận bị coi là hạn chế sự tham gia của nhà thầu, trái với quy định nêu trên.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 4/5/2018 Hành nghề đấu thầu chuyên nghiệp phải có chứng chỉ
(Công văn số 2856/BKHĐT-QLĐT)

Theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐTstatus1 , kể từ 1/1/2018, các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc Ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề. Read more

Đối với các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu theo nhiệm vụ được giao, không hoạt động thường xuyên, không chuyên nghiệp, không chuyên trách thì được miễn chứng chỉ hành nghề.

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 31-Jan-2023
Điều chỉnh hóa đơn 19-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Thời điểm lập hóa đơn 4-Jan-2023
Phân bổ thuế 4-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Tiêm vắc xin 3-Jan-2023
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Giấy phép lao động 27-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Phòng chống dịch 12-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Hàng trong nước đã SX được 7-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Quyết toán thuế TNDN 14-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
Khám sức khỏe 8-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020