LuatVietnam

Flow | Hành nghề dược

Found 19 records | Latest update: 31-Mar-2022

CHÍNH SÁCH
blue-check 13/8/2021 Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược English attachment
(Thông tư số 08/2021/TT-BYT)

Bộ nguyên tắc này bao gồm 07 Điều như sau: Read more

- Điều 1. Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến hành nghề dược

- Điều 2. Rèn luyện, tu dưỡng bản thân

- Điều 3. Trách nhiệm nghề nghiệp

- Điều 4. Bảo mật thông tin người bệnh

- Điều 5. Quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người hành nghề dược

- Điều 6. Quan hệ với người thực hành chuyên môn về dược

- Điều 7. Quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2021 và thay thế Quyết định số 2397/QĐ-BYT ngày 10/8/1999.

red-check 1/7/2017 Quy định về điều kiện kinh doanh thuốc và hành nghề dược English attachment
(Nghị định số 54/2017/NĐ-CPstatus2 )

Nghị định quy định chi tiết về chứng chỉ hành nghề dược; kinh doanh dược; xuất, nhập khẩu thuốc; đăng ký lưu hành dược liệu, tá dược, vỏ nang; đánh giá cơ sở sản xuất thuốc tại nước ngoài; thẩm quyền, hình thức, thủ tục thu hồi nguyên liệu thuốc, biện pháp xử lý nguyên liệu thuốc bị thu hồi; hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc và biện pháp quản lý giá thuốc. Xem thêm

Theo quy định mới tại Nghị định này, đối với Chứng chỉ hành nghề dược, ngoài việc cấp theo hình thức xét hồ sơ như hiện nay thì còn được cấp theo hình thức thi. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi sẽ được ưu tiên hơn trong tuyển dụng vào các bệnh viện công lập.

Ngoài ra, Nghị định còn ban hành các Danh mục chất phóng xạ được phép sử dụng trong y tế (Phụ lục IV) và Danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất (Phụ lục V). Tuy nhiên, khi kinh doanh, sử dụng các chất này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử.

Nghị định cũng sửa đổi một số quy định về điều kiện, thủ tục xuất, nhập khẩu thuốc so với quy định hiện hành. Chi tiết xem tại Chương IV.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Bãi bỏ các quy định về quảng cáo thuốc tại Điều 3 Nghị định số 181/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 14/11/2013; Nghị định số 79/2006/NĐ-CPstatus1 ngày 09/8/2006; Nghị định số 89/2012/NĐ-CPstatus1 ngày 24/10/2012 và Nghị định số 102/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 01/7/2016.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 31/3/2022 Quy trình đăng ký hành nghề dược, chứng nhận GMP, quảng cáo thuốc tại Sở Y tế TP. HCM
(Quyết định số 940/QĐ-UBND)

Quyết định công bố 13 quy trình giải quyết thủ tục tại Sở Y tế TP. HCM, gồm: cấp chứng chỉ hành nghề dược; đăng ký hành nghề dược; chứng nhận nhà thuốc đạt chuẩn GMP; cấp giấy xác nhận quảng cáo mỹ phẩm và kê khai giá thuốc sản xuất trong nước. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 28/6/2018 Thủ tục công nhận thành thạo ngôn ngữ trong hành nghề dược
(Quyết định số 3949/QĐ-BYT)

Các thủ tục mới được công bố và hướng dẫn tại Quyết định này bao gồm: Xem thêm

1. Công bố cơ sở giáo dục kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược.

2. Kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ trong hành nghề dược.

3. Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược.

4. Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc.

Trình tự thực hiện, hồ sơ, thủ tục chi tiết xem tại Phần II ban hành kèm Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/6/2018 Hướng dẫn kinh doanh thuốc và hành nghề dược English attachment
(Thông tư số 07/2018/TT-BYT)

Thông tư hướng dẫn chi tiết các quy định sau: Xem thêm

1. Yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong hành nghề dược tại Việt Nam đối với người nước ngoài và Việt kiều.

2. Thông báo, công khai danh sách người có chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở kinh doanh dược.

3. Hoạt động của cơ sở có hoạt động dược nhưng không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

4. Bán thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

5. Bán thêm thuốc tại quầy thuốc ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

6. Người giới thiệu thuốc của cơ sở kinh doanh dược cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

7. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Theo đó, người nước ngoài và Việt kiều hành nghề dược tại Việt Nam phải được các trường đại học chuyên ngành y, dược của Việt Nam cấp giấy công nhận biết tiếng Việt thành thạo (Điều 3, Điều 6).

Trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng trong hành nghề và phải có người phiên dịch riêng. Ngôn ngữ đăng ký có thể là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (Điều 4).

Đối với người giới thiệu (quảng cáo) thuốc phải có trình độ cao đẳng chuyên ngành y, dược trở lên và tuân thủ các quy định sau: chỉ quảng cáo các thuốc đã được cấp phép lưu hành và trong phạm vi được phân công; không được giới thiệu các sản phẩm không phải là thuốc; không được mua, bán, ký gửi thuốc với người hành nghề KCB... (Điều 21, Điều 22).

Ngoài ra, Phụ lục III Thông tư có đính kèm Danh mục các thuốc hạn chế bán lẻ. Đây là các thuốc cần phải được giám sát chặt chẽ việc kê đơn, bán thuốc để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, Sở Y tế sẽ xem xét cho phép bán lẻ một số thuốc trong Danh mục này dựa theo cơ cấu bệnh tật tại địa phương.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2018 và thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BYTstatus1 ngày 01/9/2009.

HƯỚNG DẪN
blue-check 5/2/2021 Thực tập sinh tại các nhà thuốc không bắt buộc phải đăng ký với Sở Y tế
(Công văn số 907/QLD-KD)

Hiện nay, quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 54/2017/NĐ-CPstatus2 về việc đăng ký người thực hành chuyên môn bán lẻ thuốc đã được Khao3n 5 Điều 4 Nghị định 155/2018/NĐ-CP gỡ bỏ. Do đó,các doanh nghiệp bán lẻ thuốc không bắt buộc phải đăng ký danh sách các thực tập sinh (bán lẻ thuốc) với Sở Y tế khi tiếp nhận họ thực hành tại cơ sở

blue-check 12/9/2016 Có khống chế địa bàn mở quầy thuốc?
(Công văn số 17768/QLD-KD)

Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay, việc đăng ký thành lập các cơ sở bán lẻ thuốc (quầy thuốc) là quyền của các cá nhân, tổ chức nếu cá nhân, tổ chức đó đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 102/2016/NĐ-CPstatus1 . Pháp luật về hành nghề dược hiện hành chỉ ràng buộc bằng hình thức yêu cầu "cơ sở kinh doanh thuốc chỉ được hoạt động theo đúng địa điểm và phạm vi kinh doanh quy định trong giấy phép", chưa hạn chế địa bàn được thành lập cơ sở bán lẻ thuốc. Xem thêm

Tuy nhiên, tại điểm b khoản 2 Điều 41 Luật dược 2016 (số 105/2016/QH13status2 ), Quốc hội có giao Chính phủ quy định địa bàn và phạm vi kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc là quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã. Do vậy, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) sẽ nghiên cứu nội dung này khi xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật dược 2016.

blue-check 7/8/2015 Hồ sơ dự thầu cung ứng thuốc không phải nộp Chứng chỉ hành nghề dược
(Công văn số 14663/QLD-GT)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc hồ sơ dự thầu cung ứng thuốc có phải nộp "chứng chỉ hành nghề dược" của người phụ trách chuyên môn để chứng minh tư cách, năng lực của nhà thầu Xem thêm

Theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 4 Điều 5 Thông tư số 37/2013/TT-BYTstatus1 thì hồ sơ dự thầu cung ứng thuốc chỉ cần cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (bản chụp), ngoài ra không yêu cầu nộp thêm chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách chuyên môn

Thực tế, theo khoản 6 Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CPstatus1 , khi làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, doanh nghiệp đã phải cung cấp bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn trong hồ sơ

blue-check 11/11/2014 Xin cấp chứng chỉ hành nghề dược không cần giấy xác nhận chưa hành nghề
(Công văn số 19414/QLD-KD)

Theo quy định tại điểm 2, 3 khoản 2 Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CPstatus1 , hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược không yêu cầu phải có Giấy xác nhận chưa được cấp chứng chỉ hành nghề và/hoặc không hành nghề tại địa phương nơi cư trú Xem thêm

Hồ sơ này chỉ gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu

- Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn;

- Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp

- Bản sao có chứng thực CMND nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình CMND bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe

- 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất

Nếu là người nước ngoài thì cần có thêm:

- Lý lịch tư pháp hoặc Giấy phép lao động và Giấy xác nhận là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc của cơ sở kinh doanh thuốc;

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình hộ chiếu bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp.

blue-check 21/10/2014 Mở hiệu thuốc đông y chỉ cần bằng dược sĩ trung học
(Công văn số 17936/QLD-KD)

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật Dược số 34/2005/QH11status1 , về điều kiện chuyên môn, cá nhân nếu là dược sĩ có trình độ từ trung học trở lên thì được cấp phép làm chủ cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

blue-check 9/9/2014 Trình độ Cao đẳng Dược phải có ít nhất 2 năm thực hành mới được phép đứng tên Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp
(Công văn số 15353/QLD-KD)

Theo quy định tại điểm b, c, d khoản 4, Điều 15, Nghị định số 79/2006/NĐ-CPstatus1 , người có bằng cao đẳng dược phải có thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp mới được cấp chứng chỉ hành nghề là chủ quầy thuốc, Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, Người quản lý tủ thuốc trạm y tế

blue-check 19/8/2013 Xin cấp chứng chỉ hành nghề dược, không bắt buộc xuất trình xác nhận "không hành nghề ở nơi có hộ khẩu"
(Công văn số 13380/QLD-KD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc có bắt buộc cá nhân phải nộp giấy "xác nhận không hành nghề ở nơi có hộ khẩu" khi xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại địa phương khác Read more

Theo Cục Quản lý dược, hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược, ngay cả khi nộp tại địa phương khác nơi có hộ khẩu cũng không buộc phải có xác nhận nói trên

Hiện Khoản 2 Điều 1 Nghị định 89/2012/NĐ-CPstatus1 quy định hồ sơ chỉ cần có các giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu)

2. Bản sao các văn bằng chuyên môn

3. Giấy xác nhận thời gian thực hành ở cơ sở dược

4. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (nếu gởi qua bưu điện)

5. Giấy chứng nhận sức khỏe cấp chưa quá 12 tháng

6. 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 chụp chưa quá 6 tháng

blue-check 7/8/2013 Giải thích về "cấp mới" và "cấp lại" Chứng chỉ hành nghề Dược
(Công văn số 12760/QLD-KD)

Theo Cục Quản lý Dược thì các Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đó cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược, thì được cấp lại (đây không phải cấp mới). Xem thêm

Khi trình độ chuyên môn thay đổi, việc cấp chứng chỉ hành nghề mới theo bằng cấp mới, phạm vi hành nghề thay đổi theo bằng cấp mới (Đây không phải cấp lại)

blue-check 9/1/2013 Hướng dẫn tạm thời việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
(Công văn số 177/BYT-QLD)

Văn bản hướng dẫn tạm thời việc sử dụng, cấp, cấp lại, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược trong khoảng thời gian từ khi Nghị định 89/2012/NĐ-CPstatus1 có hiệu lực (10/12/2012) đến khi Thông tư hướng dẫn Nghị định 89 được ban hành và có hiệu lực Xem thêm

Theo đó, đối với các Chứng chỉ hành nghề dược hết hạn sau ngày 10/12/2012, các nhà thuốc vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi Thông tư hướng dẫn Nghị định 89 có hiệu lực, không phải xin gia hạn

Trường hợp các nhà thuốc đã nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược, nếu thời điểm nộp hồ sơ là trước ngày 10/12/2012 thì sẽ được giải quyết cấp, cấp lại theo quy định cũ tại Nghị định 79/2006/NĐ-CPstatus1 . Ngược lại, nếu nộp sau ngày 12/10/2012 thì phải chờ đến khi Thông tư hướng dẫn Nghị định 89 có hiệu lực

XEM THÊM
blue-check 5/12/2013 Về việc báo cáo Danh sách các tổ chức, cá nhân đang hành nghề dược
(Công văn số 10614/QLD-KD)

Văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh gởi về Cục Quản lý Dược 02 danh sách dưới đây để phục vụ công tác tăng cường quản lý kinh doanh thuốc theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BYTstatus1 : Xem thêm

1. Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề (còn hiệu lực)

2. Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (còn hiệu lực)

blue-check 5/12/2013 Cục Quản lý Dược yêu cầu báo cáo về số lượng chứng chỉ hành nghề dược đã cấp
(Công văn số 20614/QLD-KD)

Văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh báo cáo Cục Quản lý Dược (gởi dữ liệu file mềm excel) theo địa chỉ mail: nghilt.qld@moh.gov.vn các số liệu sau: Xem thêm

1. Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề sở đã cấp còn hiệu lực theo mẫu 8a/BC-ĐKKD tại Thông tư số 10/2013/TT-BYTstatus1 ngày 29/3/2013. Chú ý lập danh sách riêng với từng loại bằng tốt nghiệp từ dược sỹ đại học đến dược tá.

2. Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc sở đã cấp còn hiệu lực theo mẫu 8b/BC-ĐKKD tại Thông tư số 10/2013/TT-BYTstatus1 ngày 29/3/2013. Chú ý lập danh sách riêng với từng loại cơ sở theo phạm vi kinh doanh: Cơ sở xuất nhập khẩu thuốc, bán buôn thuốc, nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 14/5/2013 Sửa đổi điều kiện kinh doanh Nhà thuốc và hành nghề dược English attachment
(Thông tư số 10/2013/TT-BYTstatus1 )

Theo Thông tư này, kể từ 14/5/2013, hồ sơ, trình tự thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc sẽ phải thực hiện theo các quy định mới tại Nghị định 89/2012/NĐ-CPstatus1 và hướng dẫn tại Thông tư này, thay vì trước đó là Nghị định 79/2006/NĐ-CPstatus1 . Xem thêm

Theo đó, đối với các nhà thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (GMP, GSP, GLP, GDP, GPP), thì yêu cầu về "tài liệu kỹ thuật" trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc chỉ cần bản sao Giấy chứng nhận thực hành tốt (có chứng thực hoặc có ký tên, đóng dấu xác nhận của cơ sở kinh doanh)

Trường hợp chưa có Giấy chứng nhận thực hành tốt thì trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh thuốc phải có bộ hồ sơ về đăng ký kiểm tra Thực hành tốt.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2013. Bãi bỏ Khoản 9, 10, 11, 12 Mục II và các biểu mẫu gồm: Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ban hành kèm theo Thông tư 02/2007/TT-BYTstatus1 .

Thông tư đính kèm các biểu mẫu mới về đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, thay thế các biểu mẫu cũ tại Thông tư 02/2007/TT-BYTstatus1 .

stop-check 28/9/2003 Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề y, hành nghề dược English attachment
(Nghị định số 103/2003/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân về điều kiện hành nghề Y, dược tư nhân; quyền cấp Chứng chỉ hàng nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân; trình tự, thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân. Xem thêm

Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân được cấp không phụ thuộc vào nợi đăng ký hộ khẩu thường trú của người đề nghị cấp Chứng chỉ. Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định 06/CP ngày 29/01/1994.

stop-check 4/7/2002 Điều kiện hành nghề dược
(Thông tư số 10/2002/TT-BYTstatus1 )