LuatVietnam

blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu

Công văn của Cục Thuế TP. Hà Nội về lưu ý thay đổi ký hiệu, số hóa đơn điện tử năm 2023 (1 trang)
Posted: 27/12/2022 8:54:53 AM | Latest updated: 27/12/2022 9:57:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5610
LuatVietnam

Theo lưu ý của Cục thuế TP. Hà Nội, các hóa đơn điện tử (HĐĐT) phát hành từ ngày 1/1/2023 sẽ phải thay đổi ký tự năm lập hóa đơn từ "22" (năm 2022) thành "23" (năm 2023) và số hóa đơn phải bắt đầu lại từ số 1.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC, "ký hiệu hóa đơn" là nhóm gồm 6 ký tự phản ánh các thông tin về loại hóa đơn có mã hoặc không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn được sử dụng. Trong đó, hai ký tự thứ 3 và thứ 4 thể hiện năm lập hóa đơn được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

"Số hóa đơn" là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn, có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm (khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5610

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%
blue-check Phải lập HĐĐT thay thế khi cần điều chỉnh hóa đơn mẫu cũ
blue-check Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế
blue-check Điều kiện đăng ký và cách thức lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check 8 loại hình kinh doanh được khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn
blue-check Lộ trình và điều kiện lập HĐĐT từ máy tính tiền English attachment
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót
blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kế hoạch nâng cấp ứng dụng của Tổng cục Thuế để triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập