LuatVietnam

blue-check Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Quyết định số 01/2023/QĐ-KTNN ngày 10/1/2023 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán (6 trang)
Posted: 30/1/2023 3:58:28 PM | Latest updated: 1/2/2023 2:42:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5630
LuatVietnam

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành tại Quyết định này được xếp theo thứ tự sau đây:

- Lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước;

- Lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng;

- Lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu;

- Lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp;

- Lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng;

- Lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh;

- Hồ sơ chung.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5630

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm toán

blue-check Quy chế sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Kiểm toán dự án thuê phần mềm dịch vụ công
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án
blue-check Quy trình lập và thẩm định Kế hoạch kiểm toán hàng năm và trung hạn của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
blue-check Thay mới Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước
blue-check Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN
blue-check Thay mới Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước
blue-check Những lưu ý dành cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên
blue-check Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính
blue-check Danh mục các kết luận kiểm toán được xếp vào diện bí mật nhà nước (áp dụng từ 22/4/2022)
blue-check Những quy định bắt buộc tuân thủ của doanh nghiệp kiểm toán
blue-check Trình tự lập, thẩm định và phát hành Báo cáo kiểm toán nhà nước
blue-check Sửa đổi các nội dung kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2022
blue-check Thay mới Quy trình lập và xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát
blue-check Hướng dẫn quy trình kiểm toán hoạt động
blue-check Quy chế xử lý khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Quy trình đối chiếu, kiểm tra sổ sách trong hoạt động kiểm toán nhà nước English attachment