LuatVietnam

Hồ sơ BHXH một lần được giải quyết trong thời hạn 10 ngày

Cập nhật 7/4/2022 | Đăng tải: LVN.5429

hoi Lam Thị Vĩnh Thanh
Ngày 17.1.2022, tôi có gửi hồ sơ BHXH một lần qua bưu điện nhưng đến ngày 26.2.2022 tôi chưa nhận được thông báo gì. Tôi tên: Lam Thị Vĩnh Thanh, SĐT: 096205***, mã số bảo hiểm: 741205****.

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Về thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần được quy định tại Khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 như sau:

“Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Qua tra cứu mã số BHXH 741205**** trên hệ thống dữ liệu của BHXH Việt Nam, hồ sơ của bạn đã được cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp BHXH một lần. Đề nghị bạn liên hệ đến cơ quan BHXH nơi nộp hồ sơ để được hỗ trợ trực tiếp.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID