LuatVietnam

blue-check Hồ sơ công bố hợp quy VLXD nộp tại Sở Xây dựng nơi đăng ký kinh doanh

Công văn số 2057/BXD-KHCN ngày 9/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD (1 trang)
Posted: 13/6/2022 9:47:56 AM | Latest updated: 23/6/2022 9:55:37 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5477
LuatVietnam

Theo quy định tại Mục 1.4.3 QCVN 16:2019/BXD, đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng nêu tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Theo đó, hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng được nộp tại Sở Xây dựng địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5477

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vật liệu xây dựng

blue-check "Tấm thạch cao tiêu âm" không phải công bố hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD
blue-check Về kỹ thuật san lắp công trình bằng tro, xỉ nhiệt điện
blue-check Hồ sơ công bố hợp quy VLXD nộp tại Sở Xây dựng nơi đăng ký kinh doanh
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý II/2022 tại TP. HCM
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý I/2022 tại TP. HCM
blue-check Sở Xây dựng các tỉnh sẽ cập nhật giá vật liệu hàng tháng theo giá thị trường
blue-check Lưu ý về thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý IV/2021 tại TP. HCM
blue-check Block bê tông khí chưng áp đáp ứng được giới hạn chịu lửa theo QCVN 06:2021/BXD English attachment
blue-check Xây dựng Trạm phân phối xi măng phải tuân thủ quy định về vật liệu xây dựng
blue-check Đá xây dựng phải chứng nhận hợp quy
blue-check Công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2021 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy VLXD (tại TP. HCM)
blue-check Các yêu cầu khi đầu tư nhà máy sản xuất gạch ốp lát English attachment
blue-check Giải thích về tường bê tông đạt giới hạn chịu lửa
blue-check Đề xuất cho nộp giấy đăng ký kiểm tra chất lượng để thông quan nhanh VLXD nhập khẩu
blue-check Bảng giá vật tư xây dựng tại TP. HCM quý III/2021
blue-check Hải quan có thể xem xét cho mang VLXD nhập khẩu về bảo quản để chờ kết quả kiểm tra
blue-check Loại vật liệu xây dựng nào bắt buộc kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?
blue-check Trường hợp nào VLXD nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước thông quan?