LuatVietnam

blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment

Thông báo số 1465/TB-CTTPHCM ngày 13/2/2023 của Cục Thuế TP. HCM về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (2 trang)
Posted: 27/2/2023 7:44:43 AM | Latest updated: 2/3/2023 8:35:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5647 | Vietlaw: 601
LuatVietnam

Theo thông báo của Cục thuế TP. HCM, thời hạn nộp hồ sơ giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg là từ ngày 31/1/2023 đến hết ngày 31/3/2023, các hồ sơ nộp sau ngày 31/3/2023 sẽ không được xem xét.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp gồm:

+ Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Quyết định 01/2023/QĐ-TTg );

+ Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản sao).

Hồ sơ được nộp bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho Chi cục Thuế nơi có đất, mặt nước, Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định pháp luật.

Cần lưu ý, mức giảm 30% chỉ tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022, không tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5647

Tệp đính kèm

enflag wordicon TB1465_13022023CTHCM[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Về căn cứ xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất
blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?
blue-check Diện tích đất dùng để thanh toán Dự án BT không được xét miễn, giảm tiền sử dụng
blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án
blue-check Các lưu ý về điều kiện, thủ tục giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Dự án sử dụng đất sai mục đích phải hoàn trả tiền thuê đất được miễn giảm kèm tiền chậm nộp
blue-check Chỉ chấp nhận những hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 nộp trước 31/12/2021 English attachment
blue-check Về khoản tiền phải nộp bổ sung khi được gia hạn sử dụng đất
blue-check Dự án còn sử dụng đất sau khi hết thời hạn thuê vẫn phải nộp tiền thuê đất
blue-check Dự kiến giảm tiền thuê đất năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Về thời hạn nộp tiền thuê đất khai điều chỉnh
blue-check Các trường hợp đặc biệt được ân hạn tiền thuê đất
blue-check Đất xây dựng công trình sự nghiệp được miễn tiền thuê
blue-check Dự án khai thác tài nguyên khoáng sản không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Chỉ chấp nhận hồ sơ xin giảm tiền thuê đất 2021 nộp trước 1/1/2022 English attachment
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 phải nộp trước 1/1/2022