LuatVietnam

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với F0 cách ly tại nhà

Cập nhật 7/4/2022 | Đăng tải: LVN.5428

hoi Nguyễn Huyên
Gia đình tôi có 4 người, vợ tôi là F0 đang điều trị tại nhà. Tôi và các con cũng đang cách ly theo quy định của chính quyền địa phương. Vậy tôi và vợ tôi có được BHXH hỗ trợ theo diện ốm đau không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau quy định tại Điều 24 - Luật BHXH số 58/2014/QH13 là người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau quy định tại Điều 25 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định:

 “1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền”.

 Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau quy định tại Điều 100 Luật BHXH số 58/2014/QH13 gồm:

“1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú.

2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH”.

Sau khi điều trị bệnh ổn định, trong khoảng thời gian 45 ngày làm việc NLĐ nộp Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho đơn vị để hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan BHXH xem xét, giải quyết.

Nếu vợ ông thuộc đối tượng đang tham gia BHXH bắt buộc mà bị mắc COVID-19 (F0) cách ly, điều trị tại nhà thì được hưởng chế độ ốm đau sau khi nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan BHXH để được xem xét giải quyết.

Trường hợp vợ ông sau thời gian cách ly, điều trị khỏi bệnh nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì đến Trạm y tế nơi theo dõi, điều trị F0 tại nhà cho vợ ông để được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Nếu ông thuộc đối tượng đang tham gia BHXH bắt buộc, mà phải thực hiện cách ly, tự theo dõi sức khỏe ở nhà (F1) thì ông không thuộc đối tượng hưởng chế độ ốm đau theo quy định trên.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2022
otvet Lương hưu của công chức tính theo quy định nào?