LuatVietnam

Hồ sơ thai sản được giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận

Cập nhật 2/5/2023 | Đăng tải: LVN.5693

hoi Bùi Thị Yến (Bắc Ninh)
Ngày 10/3/2023, tôi sinh con, tôi đã nộp hồ sơ về công ty ngày 23/3/2023 nhưng đến nay tôi vẫn chưa được được hưởng chế độ thai sản. Hồ sơ của tôi đã được duyệt và chi trả chưa?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Điều 102, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc giải quyết việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Trách nhiệm giải quyết của cơ quan Bảo hiểm xã hội: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

- Trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, để tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng xử lý hồ sơ, bà truy cập Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn). Vào chức năng Tra cứu hồ sơ à Tình hình xử lý hồ sơ và Nhập số hồ sơ để tra cứu.

Qua tra cứu trên hệ thống quản lý dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm tháng 3/2023 mã số BHXH bà cung cấp chưa được xét duyệt chế độ thai sản. Chúng tôi đã tiếp nhận ý kiến của bà, chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh nơi bà đang tham gia đóng BHXH xác minh, kiểm tra lại.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm