LuatVietnam

blue-check Hồ sơ tham gia hoặc hưởng chế độ BHXH phải khai báo số định danh

Thông báo số 2659/TB-BHXH ngày 20/5/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (1 trang)
Posted: 23/5/2022 2:52:36 PM | Latest updated: 16/6/2022 2:23:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5460
LuatVietnam

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, các trường hợp sau đây sẽ phải khai thêm thông tin số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân khi nộp hồ sơ:

- Đăng ký tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT;

- Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT; giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH... đối với người đang tham gia;

- Đề nghị giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH... đối với người đang bảo lưu BHXH.

Thông tin số định danh cá nhân hoặc căn cước được kê khai trên Mẫu TK1-TS.

Những người chưa có mã định danh cá nhân hoặc thẻ căn cước cần liên hệ Công an xã để tra cứu hoặc có thể tra cứu trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quản lý cư trú (địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/ .

Ghi chú
Xem thêm phần đính chính tại Công văn số 3157/BHXH-QLT ngày 15/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 3157/BHXH-QLTKhông bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5460
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội