LuatVietnam

Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp phải nộp trong vòng 3 tháng sau khi nghỉ việc

Cập nhật 18/9/2023 | Đăng tải: LVN.5786

hoi Nguyễn Hoàn N. (TPHCM)
Tôi nghỉ việc vào đầu tháng 5/2023, tuy nhiên lúc nghỉ công ty còn nợ tiền BHXH từ tháng 1/2023 tới tháng 4/2023. Đến đầu tháng 7/2023 Công ty mới hoàn thành nghĩa vụ và chưa trả sổ BHXH cho tôi.
Khi tôi nhận sổ BHXH thì tôi có được lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp không?

luat BHXH Việt Nam:

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm quy định: “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập”. 

Trường hợp ông Nguyễn Hoàn N. đã quá thời hạn 03 tháng sau khi chấm dứt hợp đồng mà chưa nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Do đó, ông không được lĩnh trợ cấp thất nghiệp, quá trình đóng thất nghiệp của ông sẽ được bảo lưu tính vào thời gian hưởng khi người lao động tiếp tục đóng BHXH.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm